Az elnökség 2014. január 29-i ülése

Idő

Napirendi pontok

  1. Az elnökség 2014. első félévi munkaterve
  2. 2014. pénzügyi lehetőségei
  3. Neumann János Hungarikumként
  4. A Magyar Informatika-történeti Adattár
  5. Futsal együttműködés
  6. Egyebek
Határozatok
1/2014 (01.29.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által előkészített, előzetesen véleményezésre megküldött elnökségi munkatervet 2014. első félévére.

2/2014 (01.29.)

2014 februárjától megszűnik a Mi Újság és az IT Business lapok nyomtatott verziója. A tagság ezen túl mindkét lapot elektronikus formában kapja meg. A megjelent lapszámok a Társaság honlapján Archívumban is kereshetők lesznek. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a social média és a korszerű marketing megalapozására vonatkozó pilot projekt szerződésének megkötésére.

3/2014 (01.29.)

Az Elnökség egyhangúlag felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a együttműködési megállapodás előkészítésére és megkötésére a BME Futsal Clubbal.

4/2014 (01.29.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az „E-szolgáltatások minősége” szakmai közösség megalakulását.