Az elnökség 2014. március 12-i ülése

Idő

Napirendi pontok

  1. 2013-as pénzügyi év teljesítése
    2014-es pénzügyi terv elfogadása
    2013-as közhasznú beszámoló előkészítése (ütemezési határidők, feladatkiosztás)
    2014-es rendezvények
  2. Összefoglaló a szakmai közösségek és területi szervezetek munkájáról
  3. Magyar Informatika-történeti Adattár
  4. Egyebek
Határozatok
5/2014 (03.12.)

Az Elnökség a beszámolót egyhangúlag elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2013. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót.

6/2014 (03.12.)

Az Elnökség a 2014. évi pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

7/2014 (03.12.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Térinformatikai szakmai közösség megalakulását.

8/2014 (03.12.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Adattár projekt indítását június 30-ig terjedő pilot időszakra.