Az elnökség 2014. április 23-i ülése

Idő

Napirendi pontok

  1. Beszámoló közgyűlés előkészítése
  2. Új szakmai irányok – lehetőségek, együttműködések
  3. Szakmai közösségek és Területi Szervezetek működésének áttekintése
  4. Egyebek
Határozatok
10/2014 (04.23.)

Az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette a Junior tagozat aktivitás hiányában történt megszűnését.
Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy az alapszabályban rögzítettek szerint a szervezet újra alakulhat.

9/2014 (04.23.)

Az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette a Gyöngyösi városi szervezet tagság és aktivitás hiányában történő megszűnését.
Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy az alapszabályban rögzítettek szerint a szervezet újra alakulhat.