Az elnökség 2014. szeptember 16-i ülése

Idő

Napirendi pontok

1. Beszámoló a tehetséggondozásról
2. Az ITK aktuális helyzete
3. Együttműködés az NJSZT és a MaNDA között
4. Egyebek

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Tehetséggondozásról készült beszámolót.
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az ITK helyzetéről szóló beszámolót.

Határozatok
12/2014 (09.16.)

Az Elnökség egy ellenszavazat mellett kifejezi szándékát az NJSZT-MaNDA együttműködés megállapodás megkötésére. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a felmerült kérdések tisztázása után kösse meg a megállapodást.