Az elnökség 2016. január 26-i ülése

Idő

Napirendi pontok

1.    2016. első félévi elnökségi munkaterv elfogadása
2.    Elnökségi feladatkörök kialakítása
3.    Magyar Informatika-történeti Adattár
4.    Az NJSZT 3 éves programjának előkészítése
5.    Egyebek

Határozatok
1/2016 (01.26.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2016.év I. félévére vonatkozó munkatervét.

2/2016 (01.26.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az NJSZT által kiadott Mi Újság megszűnését.