Az elnökség 2016. június 21-i ülése

Idő

Napirendi pontok

1.    Az Elnökség II. félévéi munkatervének elfogadása
2.    Informatika Történeti Gyűjtemény és Kiállítás fejlesztési terve, az ITMA helyzete
3.    ECDL Világfórum értékelése
4.    10. DE! konferencia
5.    Egyebek

Határozatok
6/2016 (06.21.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Elnökség 2016. év II. félévének munkatervét.

7/2016 (06.21.)

Az Elnökség elfogadta a Baranya megyei szervezet megalakulását.

8/2016 (06.21.)

Az Elnökség elfogadta a Baranya megyei szervezet megalakulását.