Az elnökség 2017. április 13-i ülése

Idő

Napirendi pontok

1. 2016-os pénzügyi év teljesítése
2. 2017-es pénzügyi terv elfogadása
3. Közgyűlési dokumentumok, szakmai előadás
4. 2017-es rendezvények
5. Összefoglaló a szakmai közösségek és területi szervezetek munkájáról
6. Egyebek

Határozatok
3/2017 (04.13.)

Az Elnökség a Felügyelő Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2016. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót.

4/2017 (04.13.)

Az Elnökség a 2017. évi pénzügyi tervet a Felügyelő Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadja, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

5/2017 (04.13.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a 2017-es évre az IFIP tagdíj fizetését felfüggeszt és várakozó álláspontra helyezkedik. 2018-ban az IFIP-ben történő változások eredményének függvényében dönt a folytatásról.