Az elnökség 2018. február 1-i ülése

Idő

Napirendi pontok:

1. 2018. első félévi elnökségi munkaterv elfogadása
2. Az NJSZT 3 éves programja alapján a 2018-as feladatok meghatározása
3. Az NJSZT 50 éves programsorozatának véglegesítése
4. Egyebek

Határozatok
1/2018 (02.01.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta 2018. első félévi munkatervét.

2/2018 (02.01.)

Az Elnökség egyhangúlag támogatja, hogy az NJSZT nyújtson támogatást a WRO 2019-es megrendezésének pénzügyi biztosításához. Felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy készítse elő a szerződést, a Felügyelőbizottság jóváhagyása esetén írja azt alá és intézkedjen a pénz utalásáról.