Az elnökség 2018. április 11-i ülése

Idő

Napirendi pontok:

1. 2017-es pénzügyi év teljesítése, 2018-as pénzügyi terv elfogadása
2. Beszámoló Közgyűlés előkészítése
3. Összefoglaló a szakmai közösségek és területi szervezetek munkájáról
4. Díjak, Díjbizottság megújítása
5. Az NJSZT 50 éves programsorozata, 2018-as rendezvények
6. Egyebek

Határozatok
3/2018 (04.11.)

Az Elnökség a Felügyelő Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2017. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót.

4/2018 (04.11.)

Az Elnökség kijelenti, hogy a Társaság kiemelt prioritásként kezeli a közhasznú feladatok ellátását, tevékenységét ennek rendeli alá.

5/2018 (04.11.)

Az Elnökség a 2018. évi pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

6/2018 (04.11.)

Az Elnökség elfogadja, hogy a szakértői igazolványok a lejáratukig érvényesek maradnak, de új igazolványt már nem lehet kiadni és a meglévőket sem lehet meghosszabbítani.