Az Elnökség 2020. február 14-i ülése

Idő

Napirend:

  1. Pénzügyi helyzet
  2. Konferencia
  3. Tagság
  4. Események
  5. Támogatások

 

Határozatok
1/2020 (02. 14) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség 5 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett döntött az ingyenes tagság megszüntetéséről. A döntés jóváhagyását kéri a közgyűléstól

2/2020 (02. 14) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag hozzájárult az Eurolex marketing szerződés megkötéséhez.

3/2020 (02. 14) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag hozzájárult az irodában megvalósuló informatikai fejlesztésekhez.

4/2020 (02. 14) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag hozzájárult a Társaság számlavezetésének átvitelére az OTP Bankhoz.

5/2020 (02. 14) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag elvetette a Stratégiai bizottság megalakítását.