9/2019 (09. 06)

Az Elnökség 6 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett jóváhagyja az Elnök döntését, hogy 2019. július 15. napi hatállyal Szalay Imrét ügyvezető igazgatóvá kinevezte.

8/2019 (09. 06)

Az Elnökség 6 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett jóváhagyja az Elnök döntését, hogy Alföldi István ügyvezető igazgatót 2019. július 15. napi hatállyal felmentette tisztségéből.

7/2019 (04.18.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a

  • Magyar Fuzzy Társaság
  • Humán Mechanikai szakmai közösség
  • Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály
  • e-Learning Szakosztály
  • Szimbolikus Rendszerek Szakosztály
  • Térinformatika Szakosztály
  • Békés megye

szervezetek felfüggesztését.

6/2019 (04.18.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja az Üzleti szabályok informatikai kezelése szakosztály megszüntetését.

5/2019 (04.18.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a Jelölőbizottság létrehozását.

4/2019 (04.18.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja az Alapszabály javasolt módosítását és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

3/2019 (04.18.)

Az Elnökség a 2019. évi pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2/2019 (04.18.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2018. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót.

1/2019 (04.03.)

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Nők az Oktatás, Kutatás, Informatika Területén (NOKIT) Szakosztály megalakulását.

10/2018 (11.12.)

Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy megszünteti az NJSZT IFIP tagságát.

9/2018 (10.11.)

Az Elnökség elfogadta az Információbiztonsági szakmai közösség megalakulását.

8/2018 (10.11.)

Az elnökség a Díjbizottság javaslatát figyelembe véve egyhangúlag jóváhagyta az NJSZT 2018. évi kitüntetettjeit. A Neumann-, Kalmár-, Kemény János díjak, valamint Tarján-emlékérem és az életműdíjak átadására 2018. november 27-én, a 12. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor.

7/2018 (06.14.)

Az Elnökség az NJSZT Díjbizottságának tagjainak kérte fel Friedler Ferencet, Alföldi Istvánt, Gulyás István, Gyenizse Pált, Tick Józsefet és Zsakó Lászlót.

6/2018 (04.11.)

Az Elnökség elfogadja, hogy a szakértői igazolványok a lejáratukig érvényesek maradnak, de új igazolványt már nem lehet kiadni és a meglévőket sem lehet meghosszabbítani.

5/2018 (04.11.)

Az Elnökség a 2018. évi pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

4/2018 (04.11.)

Az Elnökség kijelenti, hogy a Társaság kiemelt prioritásként kezeli a közhasznú feladatok ellátását, tevékenységét ennek rendeli alá.

3/2018 (04.11.)

Az Elnökség a Felügyelő Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2017. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót.

2/2018 (02.01.)

Az Elnökség egyhangúlag támogatja, hogy az NJSZT nyújtson támogatást a WRO 2019-es megrendezésének pénzügyi biztosításához. Felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy készítse elő a szerződést, a Felügyelőbizottság jóváhagyása esetén írja azt alá és intézkedjen a pénz utalásáról.

1/2018 (02.01.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta 2018. első félévi munkatervét.

11/2017 (12.14.)

Az Elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy folytatja a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel kötendő együttműködési megállapodás kidolgozását.