Erősödő szakmai bázisunk

Találkozunk március 11-én!

Hely

NJSZT Báthori utca 16.

Dátum

2020.03.11.

A Neumann Társaság szakmai civil non-profit szervezet. Ennek alapját adják, kell, hogy adják a szakosztályok. Itt is elmondom, hogy a szakosztály megnevezéssel együttesen értjük: az egy tematikát felvállaló szakmai közösségeket és a regionalitást jelentő területi szervezeteket. Az új fogalomhasználat nemcsak az egyszerűbb fogalmazást segíti, hanem arra is utal, hogy bár vannak nyilván szervezési különbségek a területi és a tematikus megközelítések között, de van jó néhány helyen átfedés is, amikor egy informatika tématerület például egy megyei szervezettel fonódik össze.

Jó hagyomány, hogy a szakosztályok képviselői így az év eleje táján összegyűlnek, találkoznak, tapasztalatot cserélnek, felsorolják az eredményeket, nehézségeket. Idén is előkészítjük ezt a fórumot, amit március 11-ére tervezünk. Azzal a kis változással, hogy nem külön összejövetel lesz a szakmai közösségeknek, illetve a területi szervezeteknek, hanem egy közös beszélgetés, eszmecsere.

Az elmúlt évben már elkezdték az elnökség szakosztályokkal foglalkozó vezetői az új megközelítés, a szakmai háttér erősítésének felépítését. Ennek része volt a szakosztályi minimum követelmények meghatározása, megbeszélése a 2019 eleji fórumunkon. Ennek célja is az volt, hogy pezsgő szakosztályi élettel, szakosztályok együttműködő hálózatával erősítsük az NJSZT szakmai szervezeti imázsát, hátterét. S ezért volt a novemberi szakkonferencia, melynek alapja a szakosztályok szakmai eredményeinek bemutatása, közzététele, felmutatása volt. Ide tartozik, hogy – ahogy jeleztük – folytatódik a DE! típusú konferenciasorozat is, kicsit más címmel a digitális jövő felé fordulva, s a tagságnál szélesebb közönséget is megcélozva. Ennek időpontja május utolsó harmada lesz várhatóan.

Az idei március 11-i szakosztályi fórumra készülve áttekintettük a közösségek munkájáról készült beszámolókat, s ez alapján közösen értékeljük, mit sikerült elérni, mit kell változtatni. Kétségtelen jó fejlemény, hogy a szakosztályok sokkal aktívabban vannak jelen a Neumann Társaság életében, hiszen nagyon megszaporodtak a beszámolók a rendezvényekről, eseményekről, új, agilis vezetők kaptak szerepet. Hatalmas érték az a jó pár hagyományokra támaszkodó jelentős konferencia, amit a szakosztályok szerveznek, ennek erőteljesebb megmutatása, elvállalása, támogatása mindenképpen feladat. Szakosztályi keretekben is működik a tehetséggondozás a legkülönbözőbb versenyeket szervezve, most a kevesebb említést kapó Prograce vagy a szekszárdi Neumann versenyt említem itt, a többiekre a Neumann Társaság tehetségstratégiája kapcsán esik reflektorfény.

Fórumunkon beszélnünk kell majd arról, hogy vannak új és megújításra váró szakosztályok, s vannak olyanok, ahol elfogyott a lendület, s ki kell együtt gondolni, mi a helyes lépés velük kapcsolatban.

Szakmai fórumrendszerünk az új Neumann Társaság négy alappillérének egyike, ennek legfontosabb eseménye a most következő fórum. Ezzel kapcsolatban szívesen veszünk, várunk minden véleményt, javaslatot most is, de folyamatosan. De az is fontos, hogy a tagság megújításakor vagy új belépés esetén a szakosztályba tartozást is jelezzétek, hisz a szakosztályokban valósul meg elsősorban a személyes kapcsolódás, önkéntes munka, a szakmai elkötelezettség.

Szalay Imre

A szakosztályok fórumára március 11-én, 14 órától kerül sor.

Az NJSZT pillérei