NJSZT éves beszámoló közgyűlés 2020

Meghívó

Hely

a Neumann Társaság székhelyén (1054 Budapest, Báthory u. 16.)

Dátum

Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!

A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat (így különösen a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 4.§-ban foglaltakat) a Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság Közgyűlését 2020. szeptember 30., 15:00 órától a Társaság székházába, (1054 Budapest, Báthory u. 16.) hívja össze.

A kormányrendelet szerint májusra nem volt lehetőség összehívni a Közgyűlést a 2019-es üzleti év lezárására, a pénzügyi beszámoló elfogadására, ekkor az Elnökségi határozat alapján került sor a 2019-es év lezárására és az okiratok benyújtására. A kormány viszont előírta, hogy az elhalasztott Közgyűlés 2020. szeptember 30-ig kerüljön lebonyolításra, hogy a tagság jogait gyakorolhassa.

A Közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van.

Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a fenti feltételek hiánya miatt nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés – az eredeti napirenddel – a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. Amennyiben a Közgyűlés időpontjában a határozatképességhez szükséges létszám nincs jelen, akkor a megismételt Közgyűlés időpontja 2020. szeptember 30., 15:15-től ugyanazon helyszínen, változatlan napirenddel. Ebben az esetben tekintet nélkül a megjelentek számára a Közgyűlés az alapszabály alapján határozatképes.

Mivel a vírus veszély nem múlt el, a Közgyűlés kiemelt napirendje az Alapszabály olyan módosítása, amely lehetővé teszi tagságunk számára az online döntéshozatalt.

A közgyűlés napirendje:

  1. Elnöki beszámoló
  2. A 2019. éves pénzügyi beszámoló. A Felügyelő Bizottság véleménye.
  3. 2019. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása
    (megtekinthető: https://njszt.hu/hu/doc/kozhasznusagi-dokumentumok-2019)
  4. Alapszabály módosítás
    (megtekinthető: https://njszt.hu/sites/default/files/event/2020/2020_alapszabaly_tervezet_szept_7.pdf)

Beck György
elnök, NJSZT

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Fokozott figyelmet fordítunk a vírusvédelemre. 

A vírushelyzetre való tekintettel még inkább kérjük az előzetes regisztrációt, hogy fel tudjunk készülni a megfelelő létszámra – esetleg más helyszín, tágasabb elhelyezés biztosítására.

A közgyűlésen csak érvényes tagsággal lehet szavazni, aminek a feltétele a rendezett éves tagdíj. A jogi tagok az Alapszabály értelmében egy szavazatra jogosultak.

A közgyűlésről és a felmerülő  kérdések kapcsán az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: e-mail: titkárság@njszt.hu; telefon: (+36-1) 472-2730.

47.506288, 19.052469

Csatolmány Size
Alapszabály tervezet 2020 (pdf) 266.56 KB

Címke