XXVIII. Konferencija Multimedija obrazovanju Conference of Multimedia in Education

Multimédia az oktatásban konferencia

Hely

FILOZÓFIAI KAR - J. J. Strossmayer Egyetem, Eszék, Horvátország

Dátum

2022.07.06. - 2022.07.07.

2022-ben XXVIII. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia, a J. J. Strossmayer Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály közös szervezésében. A szakmai rendezvény célja, hogy elősegítse az oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó, oktató hazai és külföldi szakemberek, PhD és felsőoktatási hallgatók kapcsolatfelvételét, tapasztalatok és jógyakorlatok cseréjét, egyes képzési szakterületekhez kapcsolódó kreditek gyűjtését.

In 2022 XXVIII. The Multimedia in Education International Conference, organized by the J. J. Strossmayer University, Department of Hungarian Language and Literature and the János Neumann Computer Science Society, Department of Multimedia in Education, will be held for the first time. The aim of the professional event is to facilitate the contact of domestic and foreign professionals, PhD and higher education students working in various fields of education and research, the exchange of experiences and good practices, and the collection of credits related to certain fields of training.

A színvonalas előadások nemzetközi minősítésre és publikálásra kerülnek, valamint az előadók külön díjazásban részesülnek a felhívás szerint, A konferencia nyelve angol, horvát és magyar.

The high-quality presentations will be internationally qualified and published, and the speakers will receive a special prize according to the call. The languages of the conference are English, Croatian and Hungarian.

Najavljene teme konferencije / Topics announced at the conference / A konferencia meghirdetett témakörei:

 • A tanulási környezet módszertani, didaktikai és andragógiai kérdései / Methodological, didactic and andragogical issues of the learning environment
 • Tanulási élmény a XXI. században / Learning experience in the XXI. century
 • Multimédia a köznevelésben / Multimedia in public education
 • Élethelyzethez igazított tanulás / Life-based learning
 • Személyes tudás vagy közösségi tudás / Personal knowledge or community knowledge
 • Multimédia és a tudományos kutatás összefonódása / The intertwining of multimedia and scientific research
 • A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban és a felnőttképzésben / Application of multimedia in higher education and adult education
 • A tanulási környezet technikai, technológiai változása / Technical changes in the learning environment
 • www-alapú kurzusok, tananyagok és interaktív tanulói környezetek / www-based courses, learning materials and interactive learning environments
 • mLearning, eLearning és környezete / mLearning, eLearning and its environment
 • Felhőalapú szolgáltatások az oktatásban / Cloud services in education
 • Személyes tartalmak és közösségi oldalak alkalmazása az oktatásban / Use of personal content and social media in education
 • Multimédia-hipermédia rendszerek, információs és kommunikációs központok az oktatásban / Multimedia-hypermedia systems, information and communication centers in education
 • Virtuális (VR) és kiterjesztett (AR) valóság az oktatásban / Virtual (VR) and augmented (AR) reality in education
 • Jogi kérdések az oktatásban / Legal issues in education
 • Multimédia-fejlesztések, eredmények, alkalmazások bemutatása / Presentation of multimedia developments, results, applications
 • Telemedicina / Telemedicine
 • Multimédia a zeneoktatásban / Multimedia in music education
 • Múzeumi oktatás és a multimédia eredményei / Results of museum education and multimedia
 • Az űrkutatás és űrtevékenység a modern oktatásban / Space exploration and space activities in modern education
 • Vállalati oktatás, kompetencia-fejlesztés / Corporate education, competence development
 • A jövő kommunikációs eszközei, technikái / Communication tools and techniques of the future
 • 5G-vel a multimédia oktatása / Educate multimedia with 5G
 • Mesterséges Intelligencia az oktatásban / Artificial Intelligence in Education
 • Multimédia alkalmazása a fordításoktatásban / Application of multimedia in translation education
 • Multimédia a kisebbségi oktatásban / Multimedia in minority education
 • Multimédia a hungarológiában / Multimedia in Hungarian studies
 • Dróntechnológia oktatása / Drone technology education

A “Multimédia az oktatásban” éves konferenciáin közel 1500 előadás hangzott el, mintegy 1800 szerző bevonásával. A teljes konferenciasorozaton eddig több mint 3000 érdeklődő vett részt.

Nearly 1,500 presentations were made at the annual conferences of Multimedia in Education” with the participation of about 1,800 authors. More than 3,000 people have attended the entire conference series so far.

Előadóként történő jelentkezés esetén, a csatolt sablon kivonat részét is kérjük kitöltve visszaküldeni az njsztmmo@gmail.com címre, legkésőbb 2022. június 12, 24:00-ig.

If you are applying to be a conference speaker, please return the excerpt from the attached template to njsztmmo@gmail.com  no later than June 12, 2022 at 24:00.

Rok za prijavu - Registration’s deadline - Jelentkezési határidő:

12. June 2022.  (24.00 - Nedjelja / Saturday / Vasárnap )

 Naknada za registraciju - Registration fee - Regisztrációs díj:

 • 75 Euro
 • 50 Euro - PhD / hallgatóknak-students (limitált létszámig / till limited registrations)
 • 20 Euro - online előadó/speaker
 • 10 Euro - online résztvevő/participant

Više informacija - More informations - Jelentkezés további részletei:

http://www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm

Faculty of Humanities and Social Sciences
J. J. Strossmayer University,

and

NJSZT MMO Department
joint organising committee

45.556105020229, 18.694288944565