XXIX. - 2023. Multimédia az oktatásban konferencia

Felhívás - Call for Paper

Hely

Szent-Györgyi Albert Agora, Szeged, Magyarország

Dátum

2023.07.06. - 2023.07.07.

HIBRID 

Konferencia - conference: 6-7. 07. 2023.

2023-ban XXIX. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az Oktatásban Szakosztály által Szegeden, az Informatikai Múzeumban – Agórában, Neumann születésének 120. évfordulóján. 

Az idei szakmai rendezvény célja, hogy elősegítse az oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó, oktató hazai és külföldi szakemberek, PhD és felsőoktatási hallgatók kapcsolatfelvételét, tapasztalatok és jógyakorlatok cseréjét, egyes képzési szakterületekhez kapcsolódó kreditek gyűjtését és elősegítse a neumanni örökség minél szélesebb körű megismertetés.

A színvonalas előadások nemzetközi minősítésre és publikálásra kerülnek, valamint az előadók külön díjazásban részesülnek a felhívás szerint. A konferencia nyelve angol és magyar.

A konferencia meghirdetett témakörei:

 • Neumanni örökség és az oktatás
 • A tanulási környezet módszertani, didaktikai és andragógiai kérdései
 • Tanulási élmény a XXI. században  
 • Multimédia a köznevelésben
 • Élethelyzethez igazított tanulás 
 • Személyes tudás vagy közösségi tudás
 • Multimédia és a tudományos kutatás összefonódása
 • A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban és a felnőttképzésben
 • A tanulási környezet technikai, technológiai változása
 • www-alapú kurzusok, tananyagok és interaktív tanulói környezetek
 • mLearning, eLearning és környezete
 • Felhőalapú szolgáltatások az oktatásban
 • Személyes tartalmak és közösségi oldalak alkalmazása az oktatásban
 • Multimédia-hipermédia rendszerek, információs és kommunikációs központok az oktatásban 
 • Virtuális (VR) és kiterjesztett (AR) valóság az oktatásban
 • Jogi kérdések az oktatásban
 • Multimédia-fejlesztések, eredmények, alkalmazások bemutatása
 • Telemedicina
 • Multimédia a zeneoktatásban
 • Múzeumi oktatás és a multimédia eredményei
 • Az űrkutatás és űrtevékenység a modern oktatásban
 • Hangmérnök képzés az oktatásban
 • Digitális zenei képzések kihívásai
 • Vállalati oktatás, kompetencia-fejlesztés
 • A jövő kommunikációs eszközei, technikái
 • 5G-vel a multimédia oktatása
 • Mesterséges Intelligencia az oktatásban
 • Dróntechnológia oktatása

In 2023 XXIX. The Multimedia in Education International Conference, organized by János Neumann Computer Science Society, Department of Multimedia in Education at Szeged in IT Museum - Agora, to celebrate the 120th anniversary of von Neumann’s birth.

The aim of the professional event is to facilitate the contact of domestic and foreign professionals, PhD and higher education students working in various fields of education and research, the exchange of experiences and good practices, and the collection of credits related to certain fields of training and facilitate it to make the von Neumann heritage as accessible as possible in this year.

The high-quality presentations will be internationally qualified and published, and the speakers will receive a special prize according to the call. The languages of the conference are English and Hungarian.

Topics announced at the conference:

 • Neumann heritage and the education
 • Methodological, didactic and andragogical issues of the learning environment
 • Learning experience in the XXI. Century 
 • Multimedia in public education 
 • Life-based learning 
 • Personal knowledge or community knowledge
 • The intertwining of multimedia and scientific research
 • Application of multimedia in higher education and adult education
 • Technical changes in the learning environment
 • www-based courses, learning materials and interactive learning environments
 • mLearning, eLearning and its environment
 • Cloud services in education
 • Use of personal content and social media in education
 • Multimedia-hypermedia systems, information and communication centers in education
 • Virtual (VR) and augmented (AR) reality in education
 • Legal issues in education
 • Presentation of multimedia developments, results, applications
 • Telemedicine
 • Multimedia in music education
 • Results of museum education and multimedia
 • Space exploration and space activities in modern education
 • Sound designer training in education 
 • Challenges of Digital Music’s trainings 
 • Corporate education, competence development 
 • Communication tools and techniques of the future
 • Educate multimedia with 5G
 • Artificial Intelligence in Education
 • Drone technology education

Regisztrációs díj - Registration fee:

 • 20.000 Ft     
 • 12.000 Ft - PhD / hallgatóknak - students (limitált létszámig / till limited registrations)
 • 12.000 Ft - online előadó/speaker
 • 5.000 Ft - online résztvevő/participant

Jelentkezési határidő - Registration’s deadline:

21. 05. 2023. (24.00 - Sunday / Vasárnap)

További részletek - More informations:

http://www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm

MMO

46.252466487565, 20.140140275344