Kötelező továbbképzés teljesítése ICDL bizonyítvánnyal

A tanárok és a pedagógus munkakörben dolgozók számára hétévenként kötelező 120 kreditpont megszerzése továbbképzésen való részvétellel vagy különböző egyéb módon.  A kötelezettséget jogszabály írja elő, amely többek között arról rendelkezik, hogy a 4 modulos és a 7 modulos ICDL bizonyítvány megszerzésével is teljesíthető a hétévenkénti továbbképzés.

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről,
a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
5. §15
(1) A hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc.
(2) A hétévenkénti továbbképzés – az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül – teljesíthető

ah) az információ-technológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása érdekében az informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói Jogosítvány: ICDL, ICDL START vagy ICDL Select elvégzését igazoló okirat megszerzésével;

Az ICDL bizonyítvány kötelező és választható moduljai

  ICDL BASE (4 modulos) ICDL STANDARD (7 modulos)
kötelező modulok
1
Számítógépes alapismeretek
2
Online alapismeretek
választható modulok
3
Szövegszerkesztés
4
Táblázatkezelés
5
IT biztonság
6
IKT pedagógusoknak
7
Prezentáció
8
Képszerkesztés
9
Webszerkesztés
10
Adatbáziskezelés
11
Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás

Pedagógusok számára javasolt, hogy az ICDL BASE (4 modulos) bizonyítvány megszerzéséhez az IKT pedagógusoknak modult válasszák, mivel ez a modul felkészíti a pedagógusokat a korszerű oktatási módszerek alkalmazására.

30 órás akkreditált továbbképzés program

Azoknak, akik már 4 vagy 7 modulos ICDL bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy csak egy rövidebb képzésen kívánnak az oktatásban is hasznosítható, és kötelező továbbképzésként is jóváírható tudást szerezni, a kontaktórás és távoktatási formában is elérhető, 30 órás, akkreditált képzés javasolható:

További információk:
Honlap: www.ecdl.hu, www.icdl.hu, e-mail:, Tel.: +36 1 472 2710, +36 1 472 2720,

ICDL vizsgaközpontok elérhetősége:
http://njszt.hu/ecdl/vizsgakozpontok