2022-ben több ICDL-vizsgát tartottak országosan, mint az azt megelőző 2021. évben

Az automatikus vizsgák mellett megmaradt annak a lehetősége is, hogy egyes modulok „hagyományos”, úgynevezett manuális vizsgával tehetők le. Ilyenek például az Advanced (Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Prezentáció és Adatbázis-kezelés) modulok, amelyek jelentősége a 2024-től bevezetésre kerülő új egyetemi felvételi rendszerben értékelődik fel, mivel az egyik legnépszerűbb felsőoktatási intézmény, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 75 plusz ponttal értékeli azokat a felvételizőket, akik ICDL Advanced modulokból szereznek bizonyítványt.

Hely

online

Dátum

2023. február 16-án online tájékoztatót tartunk az ICDL vizsgaközpontok képviselői számára.

Az eseményen a 2023. február 1-től érvényes módosított vizsgaszabályzat ismertetése lesz a fókuszban. Mint minden évben, most is február 1-vel lépnek életbe azok a változások, amelyek az ICDL vizsgaközpontok működésére és a vizsgarendszerre vonatkoznak. Az idén a leglényegesebb újdonság az ICDL márkanévre és új logóra való végleges áttérés.

„Szakképzésért díjat” kapott a múlt év végén Berta Ildikó, a Pápai Szakképzési Centrum főigazgatója, aki már több mint két évtizede vezeti a pápai szakképző intézmény ECDL, illetve most már ICDL vizsgaközpontját. Gratulálunk!

Főmunkatársunk, Rákosi Szilvia beszélgetett vele.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a HÖOK rendezvénye 2023. január 12-től 14-ig fogadta a látogatókat a HUNGEXPO területén. Már az első nap több mint tizenötezer érdeklődő nézhette meg a százat is meghaladó kiállító standjait, vett részt a programokon.
 

A Neumann Társaság elkötelezett az NDS-ben megfogalmazott célok iránt, és tevékenyen részt vesz azok megvalósításában. Az NDS a hazai digitális kompetencia fejlesztés erősségei között említi meg az ECDL rendszert, és a szakmai partnerek között a Társaságot, ami elismerést jelent szakmai közösségünknek és az ICDL vizsgaközpontokban tanító kollégáknak is.

Cseh barátaink bevezették az ICDL robotika modult, s ennek tapasztalatait osztották meg nemrégiben a többi ICDL partnerrel, köztük Magyarországgal is.

Az adaptív tanulási, tanítási módszert használják a korszerű e-learning tananyagokban is

Napjainkban az oktatási megközelítéseket nagyban befolyásolja az információs- és kommunikációs technológia gyors fejlődése.

A hagyományos oktatási technológiákat felváltja az e-tanulás. Annak ellenére, hogy jelenleg sok e-learning-rendszer létezik a világhálón, ezek általában ugyanazokkal a módszerekkel vezetik végig a hallgatókat egy tananyag elsajátításán, az egyéni különbségek figyelembevétele nélkül.

Az informatikai lehetőségek azonban már a személyre szabott oktatást is egyre inkább lehetővé teszik, ennek sikeres használata nagyban függ attól, hogy pontosan meghatározzuk az adott tanuló vagy tanulócsoport jellemzőit, majd meghatározzuk, hogyan lehet felhasználni az információkat a tanulók tanulásának javítása érdekében.

Erre törekedünk az ICDL-ben is.

Mint minden évben, most is február elsejével lép életbe néhány újdonság az ICDL vizsgáztatásban, a vizsgaközpontok működésében.

A Sophia automatikus vizsgáztatórendszere lehetőséget nyújt a magyar nyelv mellett angol és német nyelvű ICDL vizsgák letételére is, amely hasznos lehet minden olyan diáknak és munkavállalónak, aki már jelentős idegennyelvi kompetenciával rendelkezik - és akár külföldön, akár itthon, de idegennyelven kommunikáló cégnél, iskolánál képzeli el a jövőjét.

Egy működő, jó példa Óbudáról

A fogyatékossággal élők számára nemcsak egy kapocs a külvilághoz, de kenyérkereseti lehetőségeket is megnyithat a digitális kompetenciák fejlesztése - és a megszerzett tudás igazolása. Az Óbudai Egyetem és a Neumann Társaság az elmúlt évtizedekben több mint félezer honfitársunknak biztosított felkészítési- és vizsgalehetőséget az ICDL (korábbi nevén: ECDL) égisze alatt. 

Mutatjuk a részleteket, pontos adatokkal!