NJSZT éves beszámoló közgyűlés 2015

Hely

Paulay terem (Budapest, 1061 Paulay Ede utca 9.)

Idő

Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!

Alapszabályunk előírásai szerint 2015. május 28-án 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2015. május 28-án 10:30.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirend:

  1.     Elnöki beszámoló
  2.     Az egyszerűsített éves beszámoló és a 2014. év pénzügyi terv-tény elemzése.
  3.     A Felügyelő Bizottság beszámolója
  4.     A 2015. év pénzügyi terve
  5.     Egyebek

Szakmai előadás:
Információ robbanás a biológiában: kihívások és válaszok – Dr. Závodszky Péter kutatóprofesszor, MTA Természettudományi Kutatóközpont Budapest

Kérjük, hogy legkésőbb 2015. május 22-ig regisztráljon.

A 2014. évi közhasznúsági dokumentumok megtekinthetőek itt.

Üdvözlettel:
Friedler Ferenc
elnök, NJSZT

Közgyűlési határozatok
1/2015

A 2014. évi egyszerűsített beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag, 46 igen szavazattal elfogadta.

2/2015

A 2015. évi pénzügyi tervet a Közgyűlés 45 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett fogadta el.

Címke