NJSZT éves beszámoló közgyűlés 2017

Hely

Paulay terem (Budapest, 1061 Paulay Ede utca 9.)

Idő

Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!

Alapszabályunk előírásai szerint 2017. május 24-én 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. május 24-én 10:30.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirend:

  • Elnöki beszámoló
  • Az egyszerűsített éves beszámoló és a 2016. év pénzügyi terv-tény elemzése
  • A Felügyelő Bizottság beszámolója
  • A 2017. év pénzügyi terve
  • Egyebek

Szakmai előadás: Laki Sándor - Big Data: Paradigmaváltás a tudományban és az iparban

Kérjük, hogy legkésőbb 2017. május 19-ig regisztráljon:
 

A 2016. évi közhasznúsági dokumentumok megtalálhatók:
kozhasznusagi-dokumentumok-2016

Közgyűlési határozatok
1/2017

A 2016. évi egyszerűsített beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag, 47 igen szavazattal elfogadta.

2/2017

A 2017. évi pénzügyi tervet a Közgyűlés 47 igen szavazattal elfogadta.

Címke