NJSZT éves beszámoló közgyűlés 2018

Hely

Hotel Hungaria City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

Idő

Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!

Alapszabályunk előírásai szerint 2018. május 24-én 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Helyszín: Hotel Hungaria City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2018. május 24-én 10:30.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirend:

  • Elnöki beszámoló
  • Az egyszerűsített éves beszámoló és a 2017. év pénzügyi terv-tény elemzése
  • A Felügyelő Bizottság beszámolója
  • A 2018. év pénzügyi terve
  • Egyebek

Szakmai előadás:  Dr. Keserű Barna Arnold – (MI) és a jog

A 2017. évi közhasznúsági dokumentumok megtalálhatók: kozhasznusagi-dokumentumok-2017

Üdvözlettel:

Friedler Ferenc
elnök, NJSZT

Kérjük, hogy legkésőbb 2018. május 18-ig regisztráljon ITT!

Közgyűlési határozatok
1/2018

A 2017. évi egyszerűsített beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag, 47 igen szavazattal elfogadta.

2/2018

A 2018. évi pénzügyi tervet a Közgyűlés 46 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

Címke