NJSZT éves beszámoló közgyűlés 2019

Hely

Hotel Hungaria City Center 1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Idő

Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!

Alapszabályunk előírásai szerint 2019. május 27-én 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2019. május 27-én 10:30.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirend:

  1. Elnöki beszámoló
  2. Az egyszerűsített éves beszámoló és a 2018. év pénzügyi terv-tény elemzése. A Felügyelő Bizottság kiegészítése.
  3. A 2019. év pénzügyi terve. A Felügyelő Bizottság kiegészítése.
  4. Alapszabály módosítás
  5. Kibővített Elnökség tagjainak megválasztása (módosított Alapszabály elfogadása esetén)

Kérjük, hogy legkésőbb 2019. május 22-ig regisztráljon!

A 2018. évi közhasznúsági dokumentumok itt megtalálhatók.

A módosított Alapszabály tervezete itt olvasható, a változásokat vastag dőltbetűvel kiemelve jelöltük.

Üdvözlettel:

Beck György
elnök, NJSZT

Közgyűlési határozatok
1/2019

A 2018. évi egyszerűsített beszámolót a Közgyűlés 65 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.

2/2019

A 2019. évi pénzügyi tervet a Közgyűlés 66 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

3/2019

Az NJSZT Alapszabály módosítását a Közgyűlés 67 igen szavazattal elfogadta.

Címke