2004. december 3-án tartott közgyűlés jegyzőkönyve

Közgyűlés jegyzőkönyv

A közgyűlés határozatképtelen, mivel csak 5 fő jelent meg. Az elnök fél órával későbbre rendkívüli közgyűlést hívott össze.

Rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyv

Levezető elnök: Palócz István

Jegyzőkönyv vezető: Bártházi András

Jelenlevők:

  • Balogh Tibor
  • dr. Baranyai László
  • Bártházi András
  • Hojtsy Gábor
  • Palócz István

Palócz István elnök a következő pontokat terjesztette be a közgyűlés elé:

Napirendi pontok:

  1. Napirendi pontok elfogadása
  2. Pályázatunkra beérkezett designtervek áttekintése és szavazás
  3. A tervezett minőségbiztosítási projekt, szakértői tevékenységek megvitatása
  4. Tisztújítás
  5. Egyebek

Napirendi pontok elfogadása

A jelenlevő tagság 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a napirendi pontokat.

Pályázatunkra beérkezett designtervek áttekintése és szavazás

A tagság áttekintett egy összefoglalót prezentáció formájában a beérkezett designtervekről, s a következő határozatot hozta: "A pályázat részben sikeres, designtervet nem fogadtunk el, de logótervet igen: Balogh Tibor logótervét választottuk". A határozatot minden jelenlevő megszavazta: 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás volt.

A tervezett minőségbiztosítás projekt, szakértői tevékenységek megvitatása

A kérdést a jelenlevő tagság megvitatta, s azt a határozatot hozta, hogy elkészítünk egy ajánláscsomagot a webes fejlesztésekhez.

Tisztújítás

A tisztújítás kapcsán először arról határoztunk, hogy a következő évben "elnök, alelnök és titkár", vagy pedig "elnök és titkár" összetettségű elnöksége legyen a Szakosztálynak. A jelenlevő tagság titkos szavazással egyhangúlag (5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás) elfogadta: a jövő évben három tisztségű, elnök, alelnök és titkár összetételű elnökségünk lesz.

A következő kérdés az elnök megválasztása volt. Erre a pozícióra Palócz István jelentkezett. Titkos szavazással a jelenlevők 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodással megszavazták Palócz Istvánt a Szakosztály elnökének.

Ezután az alelnöki posztról szavaztunk. Erre a pozícióra is egy jelentkező volt, dr. Baranyai László. A jelenlevők titkos szavazással 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodással megszavazták dr. Baranyai Lászlót a Szakosztály alelnökének.

Végezetül a titkári posztról szavaztunk. Erre a pozícióra szintén egy jelentkező volt, Bártházi András személyében. A jelenlevők titkos szavazással 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodással megszavazták Bártházi Andrást a Szakosztály titkárának.

Egyéb

Beszélgettünk a jövő évi PHP konferenciáról, Palócz István és Hojtsy Gábor ismertette a szervezés jelenlegi állását. Palócz István, Hojtsy Gábor és Bártházi András beszámoltak Drupal előadásaikról a békéscsabai InfoÉra konferencián. Felvetődött, hogy a jövőben további Roadshow-k szervezését tervezzük.

Az itt olvasható jegyzőkönyv helyesírási és fogalmazási javításokat tartalmaz.