Sajtóközlemény- Barroso elnök és az ECDL Alapítvány

Az Európai Bizottság elnöke üdvözli az ECDL Alapítvány és tagintézményei, köztük a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) elkötelezettségét az Európai Unió Digitális Menetrendjében megfogalmazott legfőbb célok iránt 

Az Európai Bizottság újra megerősítette, hogy a digitális készségek kulcsfontosságú szerepet játszanak a gazdasági újraépítésben és a tudásalapú, fenntartható és befogadó európai társadalom létrehozásában

A nemzetközi ECDL Alapítvány, támogatandó az Európai Bizottság „Digitális Menetrend” című zászlóshajó kezdeményezését, nyílt levélben fordult Barroso elnökhöz, elkötelezettségét fejezve ki az abban megfogalmazott célok iránt saját, illetve az általa irányított nemzetközi partner-hálózat – köztük a Neumann Társaság (NJSZT) – nevében.
 

A legfőbb célok az alábbiak:

  • tömeges mértékben csökkenteni azok számát, akik még nem rendelkeznek az alapvető digitális készségekkel, és minden eszközzel támogatni az egyre erősödő információs társadalmat;
  • támogatni és elősegíteni azt, hogy az EU-tagországok nemzeti oktatási irányelvei között szerepeljenek a digitális írástudás terjesztését célzó programok, annak érdekében, hogy a felnövekvő európai generáció biztos alapokkal állhasson a munkaerő-piac kihívásai elé;
  • különleges figyelmet fordítani a digitális esélyegyenlőség megteremtésére: arra, hogy a hátrányos helyzetűek – munkanélküliek, idősek, fogyatékkal élők, kistelepüléseken élők – az információs társadalom teljes jogú tagjaivá válhassanak.
     

Válaszlevelében Barroso elnök háláját fejezte ki az ECDL Alapítványnak és tagszervezeteinek, így az NJSZT-nek is, proaktív hozzáállásukért, konkrét, mérhető eredményeiért és vállalt feladataiért az európai célok teljesülése érdekében. Hozzátette:

„A Bizottság üdvözli az ECDL Alapítvány elkötelezett hozzáállását és feladatvállalását, hiszen a digitális írástudás európa-szerte történő tömeges elterjesztéséhez valóban szükség van arra, hogy a terület valamennyi jelentős képviselője, különös tekintettel a témában régóta elöl járó nemzetközi ECDL Alapítványra, kivegye a részét a feladatokból. Éppen ezért a Bizottság kiemelt hangsúlyt helyez arra, hogy lehetőséget adjon az Alapítványnak küldetése teljesítésére, arra, hogy érdemben járuljon hozzá az európai Digitális Menetrend céljainak teljesüléséhez.”

Barroso elnökhöz írt nyílt levelében az ECDL Alapítvány elismerően szólt egyéb európai zászlóshajó kezdeményezésekről is, köztük a „Fiatalok lendületben” illetve az „Új készségek és a munkahelyteremtés Menetrendje” programokról, és hangsúlyozta a független képzési programok fontosságát az európai IT-szakemberképzésben is.

2010. november 19.

Az NJSZT közhasznú szervezetként működő tudományos egyesület, az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) program hazai felelőse és licenctulajdonosa