Elhunyt Verbászi András, a Szerb Teleház Szövetség elnöke (1940-2012)

Bár tudtuk, hogy betegeskedik, a hír mindannyiunkat,  akik Andrást ismertük és szerettük, villámcsapásként ért. Sosem sajnáltatta magát, mindvégig bízott a gyógyulásban.  Az utolsó pillanatig dolgozott. Kemény harcot vívott a halálos kór ellen, amit 2012. június 19-én elbukott. Huszadikán temettük Topolyán. 

Halálával igaz barátunkat, kiváló kollégánkat, egy nagyszerű embert veszítettünk el. 

Verbászi AndrásAndrás a kilencvenes években határozta el, hogy magyar mintára a Vajdaságban is megszervezi a Teleház-mozgalmat. Azóta tartott, sőt, egyre intenzívebbé vált vele baráti és szakmai kapcsolatunk, terveit, elképzeléseit mindig jó szívvel támogattuk.  Olyan ember volt, aki valóban a népe, ezen belül is leginkább az ifjúság boldogulásának szentelte életét. Küzdött, pályázott és nagyon sokszor nyert. A szerbiai teleházak jó részébe neki köszönhetően került számítógép és számítástechnikai tanfolyam, sőt, szakmát nyújtó képzéseket is szervezett.  Az elsők között fedezte fel az ECDL szerepét és óriási hasznát az ifjúság számítástechnikai műveltségének fejlesztésében. Mindig volt valami ötlete a tanfolyamok továbbfejlesztésére, s tanácsaira hallgattak mind a magyar, mind a szerb teleházak vezetői. 

Az utóbbi években András megszervezte a Neumann-verseny vajdasági fordulóját is. Az idei versenyen még részt vett, de a szekszárdi döntőre, ahol mindig fontos szerepe volt a kétnyelvűség biztosításában, már nem tudott eljönni. 

Verbászi András igaz ember volt. Ezúton búcsúzunk tőle, emlékét megőrizzük. 

Az NJSZT valamennyi munkatársa nevében:

Alföldi István és Kovács Győző