Változás az ECDL rendszerben!

2013. október 15-től megújult a digitális írástudás nemzetközi tanúsítványa

Rugalmasabb lett és tartalmilag bővült a digitális írástudás nemzetközi tanúsítványa, az ECDL (European Computer Driving Licence; Európán kívül ICDL, azaz International Computer Driving Licence). 

Az ECDL 1996-os indulása óta máig több mint 100 ország több mint 13 millió emberének nyújtotta a digitális írástudás nemzetközileg széles körben elismert tanúsítványát.  Hazánkban máig több mint 440 ezren tettek ECDL vizsgát a mintegy 350 akkreditált vizsgaközpont valamelyikében. Az ECDL vizsgarendszer magyarországi felelőse és nemzetközi minőségi szabványok szerinti működtetője a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT). 

A új ECDL célja, hogy lépést tartson a technológiai és munkaerő-piaci változásokkal. Éppen ezért a rendszer még rugalmasabb, még inkább megfelel az élethosszig tartó tanulás kívánalmainak és tartalmilag is kibővült. Az NJSZT által kezdeményezett és az ECDL Alapítvány bevonásával hazánkban 2008-ban bevezetett ECDL Select rendszer, amely már akkor lehetővé tette a szabad modulválasztást és a választható modulok bővítését, a most megújuló nemzetközi rendszer “úttörője” volt.  

Az ECDL továbbra is a digitális készségek folyamatos fejlesztését kínálja: sohasem évül el, igény szerint új vizsgákkal frissíthető és adott keretek között újabb és újabb modulokkal bővíthető. A 4 vagy 7 modulos tanúsítvány megszerzését követően Magyarországon is lehetőség van bármikor új vizsgákat tenni, és ún. ECDL modul-tanúsítványokat szerezni.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság elnök-helyettese, egyben az európai Digital Agenda program biztosa, 2013 májusában így kommentálta nyilvánosan az ECDL Alapítvány és a tagországok munkáját: 

“Az ECDL Alapítvány hosszú ideje dolgozik Európa digitális készségeinek fejlesztésén, és igazán jó munkát végez.” . 

A 2013. október 15-től életbe lépett változásokat az alábbiakban foglaljuk össze

1. MEGÚJULT MODULOK 

1.1. Az IKT alapismeretek és az Operációs rendszerek modulok egyesítéséből új modul lett, a neve: Számítógépes alapismeretek (Computer Essentials). A korábbi IKT alapismeretek és Operációs rendszerek modul megszűnt. 

A mindkét modul tartalmát magában foglaló új modul inkább gyakorlati jellegű és az operációs rendszerek használatára épül, elméletből a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza.

A modul Syllabusa itt tekinthető meg.

Fontos gyakorlati tudnivaló, hogy aki 2013. október 15-ig teljesíti az Operációs rendszerek vizsgát, annak a bizonyítványban október 15. után azt jóváírjuk, Számítógépes alapismeretek néven. Ha azonban az Operációs rendszerek vizsga nincs meg, csak az IKT alapismeretek, akkor az október 15. után „elveszik”, helyette vizsgát kell tenni a Számítógépes alapismeretek modulból.

1.2 Új nevet kapott és frissült az Internet és kommunikáció modul. A modul új neve: Online alapismeretek (Online Essentials). A modul tartalmi követelményei nem módosulnak, „csupán” a vizsgafeladatok frissülnek. Az október 15. után kiadott bizonyítványokban már az új modulnév szerepel, akkor is, ha a vizsga még október 15. előtt történt.

A modul Syllabusa itt tekinthető meg.

1.3 Ugyancsak frissült a vizsgafeladatok tekintetében, és új nevet is kapott a Webkezdő modul. Az új név október 15-től: Webszerkesztés (Web Editing). Az október 15. után kiadott bizonyítványokban már az új modulnév szerepel, akkor is, ha a vizsga még október 15. előtt történt.

A modul Syllabusa itt tekinthető meg.

1.4 Változatlan követelményekkel, de megújított vizsgafeladatokkal szerepel a Szövegszerkesztés és a Táblázatkezelés modul is.

1.5 Valamennyi, fentiekben nem említett modul (Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Képszerkesztés, ECDL Advanced modulok, a látássérültek részére lehetőséget nyújtó Képernyőolvasás és karakterfelismerés, valamint a CAD) egyelőre változatlan formában élnek tovább. 

2. ÚJ MODULOK 

2.1. IT Biztonság – Az ECDL Select vagy Select Start tanúsítványokhoz egyaránt választható új modul, amely az erre külön akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál elérhető 2013. október 15-től.

Mit nyújt az IT biztonság ECDL modul?

A nemzetközi ECDL alapítvány által meghatározott követelmények alapján az ECDL IT-biztonság modulvizsgát sikeresen teljesítő vizsgázók képesek:

 • megérteni és azonosítani a napi szintű infokommunikációs eszközhasználat alapjául szolgáló legfontosabb fogalmakat; 
 • megfelelő technikákat és alkalmazásokat használni a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartására; 
 • biztonságosan és megbízhatóan használni az internetet;
 • megfelelően kezelni az adatokat és az információkat;
 • megérteni az információk és adatok védelmének fontosságára, a fizikai biztonságra, személyes adatok védelmére és eltulajdonításának megakadályozására vonatkozó kulcsfogalmakat;
 • megvédeni a számítógépet, eszközöket vagy hálózatot a rosszindulatú programoktól és jogosulatlan hozzáférésektől;
 • megérteni a hálózati típusokat, a kapcsolatok formáit és a hálózat-specifikus témákat, beleértve a tűzfalakat;
 • biztonságosan böngészni a World Wide Web-en és biztonságosan kommunikálni az interneten;
 •  megérteni az e-mailekre és azonnali üzenetküldőkre vonatkozó biztonsági kérdéseket;
 • biztonságosan és megfelelően menteni és visszaállítani az adatokat. 

2.2  Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modul – 2013 október 15-től az ECDL Select vagy Select Start tanúsítványokhoz egyaránt választható modul, amely az erre külön akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál önálló tanúsítványt adó modulként elérhető. 

Mit nyújt az e-aláírás ECDL modul?

 • A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által kidolgozott elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás ECDL modul célja, hogy egyrészt közérthető, átfogó elméleti tudásanyagot adjon az információs társadalomban egyre nélkülözhetetlenebb elektronikus hitelességgel, a hiteles digitális információval, dokumentumokkal kapcsolatban, másrészt ennek gyakorlati oldalát is bemutatva megtanítsa, hogyan kell elektronikus aláírást készíteni, aláírt dokumentumokat ellenőrizni, kezelni, megőrizni a leggyakrabban használt alkalmazások segítségével. 
 • Az elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás ECDL modul célcsoportját szűkebb értelemben azok a munkavállalók, vállalkozók, egyéni felhasználók jelentik, akik elektronikus dokumentumokat kezelnek, elektronikus úton végzik üzleti tevékenységüket, és a napi munkavégzésükhöz szükséges, hogy tisztában legyenek ennek fogalomrendszerével, technikai megoldásaival. Tágabb értelemben azonban a modul elvégzése hasznos lehet mindazoknak, akik a digitális írástudás átlagosnál magasabb szintjére szeretnének eljutni, és a minket körülvevő világra mindinkább jellemző elektronikus írásbeliség elméleti hátterét szeretnék megérteni, és azt készség szinten is el szeretnék sajátítani. 

Az új és megújuló modulok bevezetésével alkalmazott ECDL Select és Select Start modulrendszer 2013. október 15-től: 

3. Új ECDL vizsgapéldatár

2013. október 15-től az új ECDL vizsgapéldatár is érvénybe lépett.  Az új példatárat az ECDL Iroda ingyenesen teszi hozzáférhetővé elektronikusan bárki számára. A pdf formátumú példatár honlapunkról letölthető. A vizsgafeladatok száma modulonként 50 (illetve az e-hitelesség/e-aláírás és az IT Biztonság modulok esetében 30), amelyeket az ECDL iroda időről időre frissít.

Változás az ECDL rendszerben!Változás az ECDL rendszerben!

4. Vizsgamentesség

2013. október 15-ét követően is érvényben marad a jeles érettségire adható vizsgamentesség. Az ECDL  bizonyítványokban a továbbiakban jóváírjuk a Webszerkesztés modult is.

VÁLTOZÁS 2013. szeptember 1-jétől

2013. szeptember 1-jétől megszűnt az OKJ bizonyítványokra adható ECDL vizsgamentesség. A már meglévő bizonyítványokra a jogszabály értelmében utólag is kérhető az ECDL bizonyítvány: a mentesség megszűnése a 2013. szeptember 1-je után kezdődő képzéseken részt vevőket érinti.

Címke