NJSZT által szervezett vagy támogatott informatikai versenyek

Az alábbi ábrán szerepelnek a számítástudománnyal, információs technológiákkal kapcsolatos fontos magyarországi versenyek. Nincsenek rajta a digitális írástudással kapcsolatos versenyek, valamint a regionális (általában megyei szintű) versenyek sem.
Az ábrán szaggatott vonalak jelzik a korosztály határokat (az első vonal felett vannak az 1-2. osztályosok, az első és a második vonal között a 3-4. osztályosok, …). Az egyes versenyek közötti nyilak a ráépülést mutatják.

versenyek kapcsolódásai

Hód
Informatika népszerűsítő verseny, informatikai előképzettség nem kell hozzá (bár nem árt), 1 fordulós, teszt, számítógép használat nélküli, a számítógépes gondolkodás képességét méri – igazi tömegverseny. 4-12. osztályosoknak szól (5 korcsoportban). 2011 óta létezik. ELTE-NJSZT rendezés. http://e-hod.elte.hu/. Csúcslétszám: 145 iskola, 13 ezer versenyző.

Logo
1-2. osztályban robotvezérlő csapatverseny, 3-8. osztályosoknak Logo programozási verseny, gondolkodtató, felülről lefelé építkező, alulról felfelé összeépíthető feladatokkal, programtervezési eszközök erős használatával. Az első fordulóban számítógépes gondolkodást mérő számítógép használat nélküli feladatokkal, a további fordulókban programkészítéssel. 9-10. osztályban erősebb feladatmegoldó stratégiák alkalmazása, funkcionális modellezés. Három fordulós verseny, iskolai, regionális (26 helyszín, kb. 80 informatika tanár) és országos fordulóval, 5 korcsoportban. 1998 óta létezik. NJSZT rendezés, ELTE és 26 iskola közreműködésével. http://logo.inf.elte.hu. Csúcslétszám: 241 iskola 3400 versenyző. Az ELTE IK NJSZT tagjai adják az országos versenybizottságot (8 fő). A versenybizottság készíti a teljes feladatsort, biztosítja a helyszínt a döntőre, javítja a versenyzők döntőbeli megoldásait.

Nemes Tihamér, Informatika OKTV
5-10. osztályosoknak Nemes Tihamér néven, 11-12. osztályosoknak Informatika OKTV néven. Programozási verseny, algoritmikus gondolkodást mér, hatékony programkódok előállítási és programnyelven megvalósítási képességét méri. Az első fordulóban számítógépes gondolkodást mérő számítógép használat nélküli feladatokkal, a további fordulókban programkészítéssel. Há-rom fordulós verseny, iskolai, regionális (34 helyszín, kb. 100 informatika tanár) és országos fordulóval, 3 korcsoportban. 1985 óta létezik. NJSZT, illetve Oktatási Hivatal rendezés, ELTE és 34 iskola közreműködésével. http://nemes.inf.elte.hu. Csúcslétszám: 400 iskola, 6400 versenyző. Az ELTE IK NJSZT tagjai adják az országos versenybizottságot (10 fő). A versenybizottság készíti a teljes feladatsort, biztosítja a helyszínt a döntőre, javítja a versenyzők döntőbeli megoldásait.

Dusza Árpád emlékverseny
Programozási csapatverseny komplex szoftver termék létrehozására (azaz elsősorban nem algo-ritmikus gondolkodást mér, hanem komplexitás kezelést), projektmunka képességet mér. Három kategóriában: hagyományos programozási feladat, web-programozás, mobilprogramozás. Két fordulós verseny, regionális és országos fordulóval, 2 korcsoportban, 9-12.osztályosoknak. 2008 óta létezik. ISZE rendezés.   
http://www.isze.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemi...

Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny
Matematika-fizika-informatika háromtusa verseny, a mindhárom tárgyból jó diákok tudását méri. A programozási része matematikai-fizikai problémák számítógépes megoldásával kapcsolatos, ahol a feladatok megoldásához a másik két szaktárgy tudása is szükséges. Egy fordulós verseny, 11-12. osztályosoknak. 1992 óta létezik. A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium rendezi, mindhárom tárgy zsűri elnökét az ELTE adja. http://www.zmgzeg.sulinet.hu/izsak. Az ELTE IK adja a verseny programozási feladatait. Speciális matematika tagozatos osztályok meghívásos elit-versenye – anyagi okok miatt kis létszámú.

Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék verseny
Diákok szoftvertermék létrehozását mérő, pályázatos verseny. A döntőbe jutottaknak a terméküket „el kell adni” a zsűrinek. Témakörei: oktatóprogramok, alkalmazói programok, játékprogramok, megépített automata berendezés és vezérlése, számítógéppel támogatott tervezés, animáció, web-alkalmazás, számítógépes művészet. 5-12. osztályosoknak szól. 1984 óta létezik, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium és az NJSZT rendezi, NJSZT-ELTE zsűri elnökkel. http://www.ibela.hu/neumann. Kb. 60 versenyző/csapat kerül a döntőbe - létszámukat a bemutatásra szánt idő korlátozza.

Robotversenyek
Nincs egységes robotverseny, sok szervezet (köztük az NJSZT 4 szakosztálya/területi szervezete) különálló versenyeket szervez. Az NJSZT próbálja közel hozni őket egymáshoz.

Diákolimpiák (válogatóverseny, IOI, CEOI)
Informatikai Diákolimpiai válogatóverseny (1989 óta), Nemzetközi Informatikai Diákolimpia (IOI, 1989 óta), Közép-Európai Informatikai Diákolimpia (CEOI, 1994 óta). A Nemes Tihamér, az Informatika OKTV és az Izsák versenyre épülő (ezekről lehet bekerülni) nemzetközi versenysorozat, algoritmizáló képességet és azok megvalósítását mérő feladatokkal. A válogatóverseny 6 fordulós, a két diákolimpia 2-2 fordulós. NJSZT rendezés, ELTE közreműködéssel. http://tehetseg.inf.elte.hu/valogatok/, http://ceoi.inf.elte.hu, http://www.ioinformatics.org. Az ELTE IK adja a válogatóverseny versenybizottságát (4 fő), készíti a teljes feladatsort, biztosítja a helyszínt, javítja a versenyzők megoldásait. Az ELTE IK oktatói a két diákolimpia magyar csapatvezetői, csapatvezető helyettesei. A válogatóverseny 30-40 fővel indul, a 6. forduló végére a két olimpia 4-4 fős csapata marad.