Utazás térben és időben: Gyarmati Péter kalauzolásával

Gyarmati Péter
Gyarmati Péter

Gyarmati Péter villamosmérnök és matematikus, de mindenekelőtt gondolkodó, reneszánsz ember: írástudó.

A Stanford Egyetem kutatóprofesszoraként, a magyar informatika jelentős személyiségeként évtizedek óta a tehetséggondozás és ismeretterjesztés elkötelezettje. Nevét olvasóink is ismerhetik, hisz a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságban is tevékenykedett, az általa konstruált hordozható adatgyűjtő készülékek prototípusait pedig az NJSZT Informatika Történeti Kiállítása őrzi és mutatja be, mint a kézi számítógépek magyar úttörőit.

Gyarmati Péter: Informatikai elemekA sokoldalú informatikai gondolkodó írásait több kötetben tette hozzáférhetővé. Informatikai elemek című gyűjteményes kötete számítástudományi tevékenységét mutatja be és kapcsolódó előadásaiból szemezget, melyek egy része angolul íródott. Az elsősorban a számítástechnika (és annak története) iránt érdeklődőknek ajánlható könyv a szerző néhány korábbi, de most is időszerű dolgozatát ötvözi egybe az utóbbi években született előadásaival. Mint nyilatkozataiban visszatérően halljuk, az "idősödő tudósok" kötelezettsége a tudományuk "közművelésre" bocsátása, törekvés a szerzett tudás és tapasztalat továbbadására minél szélesebb körben. E szellemben íródott e kötet.

Aki szívesen elmélyítené ismereteit az informatika egy fontos részterületén, haszonnal forgathatja Gyarmati Some words about networks című művét is. A Gondolatok a hálózat-tudományhoz teljesen angol nyelven íródott és interdiszciplinárisan ajánlható a megismeréshez, valamint a hálózati megoldások alkalmazásához.

Gyarmati Péter: Some words about networks

Az sem fog csalódni, aki a szorosabb értelembe vett informatikánál távolabbra kalandozna: térben és időben. Ehhez mindjárt két kötetet ajánlunk.

Gyarmati Péter: A tér szemlélete, a dimenziókA tér mibenlétét járja körül A tér szemlélete, a dimenziók című kötet. Mint Gyarmati emlékeztet rá: "1881-ben Michelson megpróbálta megmérni a Föld sebességét, feltételezte, hogy a tér abszolút, sikertelenül. Helyette kiderült, hogy a tér nem abszolút, relatív, attól függ, honnan nézzük. És még valami: létezik legnagyobb sebesség, az elektromágneses hullámé, a fényé. 1908 óta tudjuk, hogy nincs abszolút tér.
Tehát mindenkinek van saját 3-dimenziós tere és 1-dimenziós ideje, és az csak reá tartozik
."

Érdemes a szerzővel körüljárni a világunk szemléletét adó tér-fogalmat, dimenzióit, tulajdonságait, érdekességeit, furcsaságait, amelyek egyben tudományos ismereteinket és ugyanakkor annak korlátait is mutatják.

Végezetül, de nem utolsó sorban egy olyan könyvet ajánlunk figyelmükbe, amely a lét legkönyörtelenebb, ugyanakkor csodálatos összetevőjével foglalkozik – időt szentelni ennek a könyvnek semmiképpen sem időrablás.

Hogy mi az idő? Honnan származik? Isteni, vagy emberi eredetű? Létezett-e az ember "születése" előtt? Mikor kezdődött és meddig tart? Van-e legrövidebb idő és diszkrét, vagy folytonos? Hogyan mérjük, számláljuk? Nagy gondolkodóknak mi a véleménye az időről?
Számos ilyen és hasonló kérdést igyekszik ez a könyv körüljárni, segítséget, támogatást adni a megértéséhez.

Érdemes a szerzővel körüljárni az idő különleges természetét a naptártól kezdve, a tudományok időfelfogásán át, egészen az informatika világáig.

Az idő nyomában tudományos igényességgel, de közérthető nyelven készült Gyarmati Péter előadásaiból.

Gyarmat Péter: Az idő nyomában

A könyvek megvásárolhatóak a
- Menedék Könyvesházban (1126 Márvány u. 48.),
- szerzőnél (www.gyarmati.tk),
- az Idő nyomában pedig beszerezhető az NJSZT ügyfélszolgálatánál is (1054 Báthori u. 16.).

Címke