Emléktáblát kapott Nemes Tihamér

Emléktáblát kapott a magyar informatika úttörője, az őskibernetikus polihisztor, Nemes Tihamér. Az ünnepélyes avatásra március 28-án került sor Békéscsabán, a BSZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma udvarán.

Emléktáblát kapott Nemes Tihamér

A megjelenteket Vlcskó Pál, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgató-helyettese köszöntötte. Elmondása szerint a pályaválasztók érdeklődése kiemelkedően nagy a szakgimnázium iránt, amely közel 30 éves intézmény, de csak most, múlt szeptemberben vette fel Nemes Tihamér nevét. Az iskola már az ipar 4.0-ra készül, ezért is fontos, hogy gépészeti és informatikai ismereteket egyaránt magas szinten oktatnak. Lego robotika versenyt tartanak – és rendszeresen részt vesznek a Nemes Tihamér versenyen.

Nemes Tihamér alkotó, kreatív szellemében készülnek a jövő kihívásaira. Herczeg Tamás, Békéscsaba megyei jogú város tanácsnoka szintén a nagy túljelentkezést és az iskolában folyó példás közösségi életet emelte ki köszöntőjében.

Maczik Mihály, a gimnázium igazgatója házigazdaként köszöntötte a résztvevőket – és felolvasta az alapító igazgató, Gyulafalvi Ernő levelét, aki egy kis sci-fi keretében mutatta be, milyen lesz a világ 25 év múlva. A „Gépészeti” a 4. ipari forradalom nyertese lesz, s az okosotthonok és a teljes automatizáció megelőlegezőjeként Nemes Tihamér a legméltóbb név az iskola számára – hiszen ő volt az, aki már Norbert Wiener híres tanulmányának megjelenése előtt is kibernetikai kérdésekkel foglalkozott.

Ezt hangsúlyozta Nemes Balázs is, a Debreceni Egyetem Szervtranszplantációs Tanszék vezetője, aki Nemes Tihamér családja nevében köszönte meg a megemlékezést. Beszédében betekintést kaphattunk Nemes Tihamér életébe. Korát megelőző munkái a színes televíziózástól a szintetizátor előképének a megalkotásáig terjedtek – sőt! a sakkfeladvány megoldó géptől a „birodalmi lépegető” őséig sorolható a szárnyaló képzeletű tudós munkássága. Watt feltalálta a gőzgépet, hogy a munka fáradalmaitól mentesítsen minket, Neumann és kortársai a modern számítógépet alkották meg, hogy a gondolkozás feladatát megkönnyítsék, Nemes Tihamér pedig a sakkozás automatizálásával a szórakozás terheitől kímélt meg minket – idézte magát a sziporkázó humorú feltalálót.

Emléktáblát kapott Nemes Tihamér

Zsakó László, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) tehetséggondozásért felelős alelnöke, az ELTE IK tanszékvezetője beszédében a diákokat szólította meg, hiszen ők az oktatás főszereplői. Véleménye szerint Nemes Tihamér neve és emléktáblája a legjobb helyre kerül, hiszen a gépészek lassan informatikussá válnak – s ennek a folyamatnak egy fontos intézménye lehet a szakgimnázium.

Zsakó László, aki a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny versenybizottságának elnöke, a kezdetektől, 1985-től vesz részt a verseny szervezésében.

Felidézte az alapítás körülményeit: 1979 decemberében jelentek meg az első ABC-80 személyi számítógépek az ELTE-n (és az országban), 1984-ben pedig már programozási versenyt kezdeményeztek, a világon másodikként – Bulgária után.

A versenyt a tehetséggondozást kiemelt feladatának tekintő NJSZT szervezi, Nemes Tihamér nevét pedig Kovács Győző, az NJSZT akkori főtitkára javasolta, aki még személyesen ismerte a nagyszerű tudóst.

A BSZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnázium kiemelkedő oktatási munkát végző intézmény, amely sikeres ECDL vizsgaközpontként is működik.

Pedagógiai programja szerint minden tanulója számára kötelezővé teszi az ECDL-ben való részvételt (reméljük, hogy a rendésznek tanulók az IT biztonság modulunkhoz is kedvet kapnak).

Az NJSZT-vel tehát a digitális írástudás, a tehetséggondozás – és most már a múlt értékeinek megőrzése: Nemes Tihamér emlékének ápolása is összeköti az iskolát.

KG