Egy csepp ECDL: a győri példa

Május elején számoltunk be arról, hogy az NJSZT által bevezetett két modul is Best Practice (Legjobb Gyakorlat)-díjat nyert a 100 országot felsorakoztató nemzetközi ECDL-mezőnyben. Magyarország tehát példát mutat legjobb gyakorlatokból. A kiváló megoldásokat mi is figyeljük, s különösen érdekesek a – szigorú minőségbiztosítási követelményeinknek megfelelő és még azon túl is a legjobbat nyújtó – vizsgaközpontok. Tanuljunk azoktól, akiktől tanulni érdemes!

Az NJSZT – az ECDL hazai vezető szervezeteként – Magyarországon 229 vizsgaközponttal áll napi kapcsolatban. A vizsgaközpontok jubileumi, 20. fórumát áprilisban tartottuk, ott is lehetőséget adtunk a hazai legjobb gyakorlatok bemutatására. Sorozatunkban Szolnokra, Beregszászra (Kárpátalja), Debrecenbe, majd Szegedre kalandoztunk, most pedig Nyugat-Dunántúlra utazunk tovább: irány Győr.

Az ország egyik legdinamikusabban fejlődő – és szépséges épületei mellett iparáról is ismert – városában természetesen a digitális írástudás alapvető a diákok számára: pontosan tudják, hogy egy innovatív környezetben végképp nem állnának meg a lábukon nélküle. Tudja ezt az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont is, ahol az informatikaoktatás rendkívül erős. Bár már csak heti egy órában tartanak informatikaórát az 5-10. és 12. évfolyamon, a 11-12. évfolyam számára fakultációt hirdetnek – s akkor a programozási- és robotika szakkörökről nem is beszéltünk.

Horváthné Ikker Ildikó húsz éve tanít informatikát az intézménynél, amely óvodától az érettségiig fogja tanulói kezét. Elmondása szerint először OKJ-képzést indítottak, majd 2007-től van ECDL-vizsgaközpontjuk, ahol felkészítés és vizsgáztatás is történik. Heti két szakköri óra és korszerű hozzáállás (tanulópárok, közösségi munka) révén a diákok élményszerűen, stresszmentesen készülnek a vizsgákra – közösségformáló erővel bír az is, hogy sokszor a nagyobb diákok részt vesznek a kisebbek felkészítésében. A 7-8. osztályosok életébe építik be az ECDL-t a tanórákban is, hetedik végén négy modulból (ECDL Base), majd nyolcadikban újabb három modulból (ECDL Standard) van lehetőségük levizsgázni - illetve a gimnázium 9-10. évfolyamán is visszatérhetnek az ECDL-re.  

Főmunkatársunkat, Rákosi Szilviát is megkértük, hogy mondja el benyomásait az „Aporról”: „A Győr szélén található modern, barátságos épületkomplexumot, amely az iskolaközpontnak ad otthont, a 90-es évek elején közösségi összefogással építették fel, ami – anélkül, hogy az ember ezt tudná -, érződik is az iskola hangulatán. Az informatikát az oktatás részének tekintik, vagyis nemcsak a számtek órán van bekapcsolva számítógép, hanem más tantárgyak óráin is alkalmazzák a digitális eszközöket, tartalmakat. Az iskola honlapján is elérhetőek mindenféle digitális tananyagok, és ez tulajdonképpen nem tekinthető általános jelenségnek más iskolák honlapjain. Az intézmény a környezetében és törekvéseiben is ötvözi azt a korszerűséget, amely színes, tartalmas iskolás évekre ad lehetőséget a tanulóik számára.”

Valóban örömteli, hogy a Győri Egyházmegye által fenntartott, negyedszázados intézményben a magasfokú művészetoktatás és a keresztény erkölcsi nevelés mellett az informatikának is ilyen fontos szerepet szánnak. Az itt dolgozó pedagógusok alighanem könnyen teljesítik IKT pedagógusoknak modulunkat is…

Gratulálunk munkájukhoz, melyet Horváthné Ikker Ildikó az alábbi, Teréz anyától származó mottóval jellemez: „Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”

Horváthné Ikker Ildikó ad elő az ECDL vizsgaközponti fórumon
Képünkön: Horváthné Ikker Ildikó ad elő az ECDL vizsgaközponti fórumon