Gyurka bácsi és a „humán tűzfal”

Szombaton volt három éve, hogy elhunyt Vasvári György tagtársunk és barátunk. Az NJSZT-ben is vezető szerepet betöltő szakember a magyar informatika egyik úttörője, az első magyar számítógépet építő MTA Kibernetikai Kutatócsoport egyik vezetője, a banki informatika jelentős személyisége volt - és egész életében aktív tudósként az informatika egyik legégetőbb kérdéséről, az IT biztonságról is fontos és naprakész gondolatokat fogalmazott meg.

Idézzük egy bölcs megállapítását:

Legvégül azt tudom mondani, hogy nagyon büszkék az internet felhasználók arra, hogy a rendszerüket tűzfal védi a különböző hackertámadásoktól. Csakhogy a hackerek, terroristák okosak és a leggyengébb pont, az ember felé fordultak el. Ezért a legmodernebb számítástechnika azt mondja, hogy az emberek, a munkatársak biztonsági tudatosságának a láncolata, összessége az a humán tűzfal – és a technikai tűzfal mellett meg kell csinálni a humán tűzfalat is.”
 
Gyurka bátyánk gondolatát megszívleljük, az NJSZT is kiemelt témának tekinti az IT biztonságot, melyhez ingyenes tankönyvet tettünk hozzáférhetővé. Az IT biztonság modul az ECDL-rendszernek is része, így bárki a digitális írástudása részévé teheti az ezzel kapcsolatos, ma már nélkülözhetetlen ismereteket.

Vasvári György bölcsességét ez a videóportré is megőrizte (idézetünk forrása), feltétlenül figyelmükbe ajánljuk az egész beszélgetést:
https://www.youtube.com/watch?v=ewslw1ez0_U

Szeretettel emlékezünk – mert addig élsz, amíg emlékeznek Rád.

Vasvári György