Az utolsó Gentleman - Pompéry 100

Pompéry Béla (1918-2015)Július 27-én lett volna kereken százéves Pompéry Béla (1918-2015), a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) felügyelőbizottságának egykori elnöke, a magyar informatika egyik jelentős személyisége, akiről a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Radnóti termében tartottunk megemlékezést a centenáriumi napon.

A megjelenteket özvegye, Pompéryné Mihály Klára köszöntötte. Személyes hangú, rövid beszédében néhány pontban összefoglalta Pompéry Béla pályáját is. Az eredetileg jogász végzettségű szakember már az 50-es évek végén hazai úttörőként megkezdte az ügyviteli feladatok könyvelő automatákra szervezését. Egyik szenvedélye az informatika volt - és a számítástechnikai szervezés (orgware) kiemelkedő figurájává vált hazánkban. 1970-től volt az NJSZT tagja, később főszámvevője, felügyelőbizottságának elnöke. A Társaság több díjjal – Neumann-díjjal és Életműdíjjal – is elismerte munkáját. Az utolsó pillanatig dolgozott, élete utolsó korszakában könyvvizsgálóként, Mihály Klárával közös vállalkozásban bizonyította rendkívüli felkészültségét és precizitását. Szorgalma és munkabírása mellett életszeretete és a világra való nyitottsága is lenyűgöző volt, bejárta szinte az egész világot, Mexikótól Ausztráliáig.

A régi barátok közül Havass Miklós, az NJSZT tiszteletbeli elnöke kapott elsőként szót. Ő kezdő matematikus volt, amikor megismerte Pompéry Bélát. A matematikusok sokszor talán megmosolyogják a kevésbé egzakt területnek tartott jogi pálya képviselőit, Pompéry Bélára viszont nem lehetett nem felnézni intelligenciája, lényeglátó képessége miatt. „Hogy kell felülről nézve a dolgokat, nagyvonalúan szervezni” – többek között ezt tanulta meg tőle Havass Miklós.

Havass Miklós megemlékezése
Havass Miklós megemlékezése

Addig élsz, amíg emlékeznek Rád” – ezt már Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója mondta - és valóban úgy beszélt Pompéry Béláról, mintha köztünk lenne még. Alföldi István 1997-ben lett ügyvezető igazgató a Társaságnál, barátsággá mélyülő munkakapcsolatuk is e ponttól datálódott. Az idős szakember eleinte különösnek tartotta Alföldi menedzserszemléletét, majd nagyon is támogatni kezdte, hogy ilyen módszerrel stabilizálta a nagy múltú szervezet pénzügyi helyzetét, ezzel a Társaság túlélését és megerősödését is biztosítva. Pompéry Béla maximális szigorral és mégis emberségesen vezette a Felügyelőbizottságot, s még arra is figyelmet fordított, hogy a Társaság ezekben az években felfutó periodikáját, a MI Újságot „megkritizálja”: mindig ő, a kilencedik x-éhez közeledő tudós volt a lap első olvasója.

Alföldi István megemlékezése
"Addig élsz, amíg emlékeznek Rád." - Alföldi István.

Alföldi István előadását Képes Gábor, az NJSZT főmunkatársa egészítette ki egy prezentációval. A képeken Pompéry Bélát láthatjuk az NJSZT különböző konferenciáin, melyek leglelkesebb látogatója volt feleségével együtt. Mindig ő volt a társaság középpontjában. Neveltetése szerint a 30-as évek embere volt – ő volt az utolsó, igazi Gentleman. Persze nemcsak udvarias és előzékeny társasági ember volt, de haláláig alapos szakember is, aki az NJSZT ITF tiszteletbeli elnökeként előadást is tartott az ITF konferenciáján, az Óbudai Egyetemen.

A megemlékezésen még több hozzászóló is felidézte Béla bátyánkkal kapcsolatos személyes emlékeit. Kertészné Gérecz Eszter még arról is beszélt, milyen kedvesen beszélt a kolléganőivel Pompéry Béla: ez az a fajta bókolás volt, amitől az embernek jókedve lesz. Az egykori túratársak pedig a vízicserkészből lett szenvedélyes turistáról is megemlékeztek. A bemutatott amatőr videofelvételeken a 90 éves Pompéry Béla táncol, csúszdázik (!), tréfálkozik, megnevetteti a környezetét. Hosszú élet adatott neki – és jókedvűvé és jobbá tette mindazokat, akik a közelében lehettek.

KG

Pompéry Béla videoportréja ITT tekinthető meg.

Csatolmány Size
pompery_100.pdf 2.23 MB