Szuperhatalom, szuper digitális kompetenciák

ECDL/ICDL a világ körül

A digitális kompetenciák fontossága minden fejlett országban evidencia, a fejlődő országokban pedig a kiemelkedés záloga. Most egy szuperhatalomból, az Amerikai Egyesült Államokból hoztunk egy fontos példát: az ECDL (Európán kívül: ICDL) több modulja is elismert lett az Amerikai Oktatási Tanács kreditrendszerében.

Az ICDL Alapítvány sajtóközleménye szerint az ACE CREDIT (American Council on Education’s College Credit Recommendation Service) értékelése alapján több ICDL-modul is elfogadottá vált a felsőoktatási kreditrendszerben.

Az 1918-ban alapított ACE az Egyesült Államok minden felsőoktatási intézményének legfontosabb koordináló testülete. ACE CREDIT nevű programjuk ajánlásait több mint 2000 (!) amerikai főiskola és egyetem fogadja el annak megítélésekor, hogy bizonyos feladatsorok és vizsgaeredmények megfelelnek-e képzési programjuknak. Ez a program segít a felnőtteknek kreditpontokat gyűjteni a hagyományos képzési programokon kívüli tanfolyamokhoz és vizsgákhoz.

Az amerikai főiskolák és egyetemek több mint 30 éve támaszkodnak az ACE CREDIT-re, amely olyan megbízható tanfolyam-egyenértékűségi információkat nyújt, amelyek megkönnyítik a kreditek odaítélését célzó döntéseiket.

Az USA e rangos szervezete által elfogadott modulok közül hazánkban is használt modulok:

Prezentáció
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Advanced táblázatkezelés

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), mint az ECDL magyarországi vezető szervezete, példásnak tartja az ACE lépését az ICDL amerikai elfogadottsága érdekében. Európában, ahol több mint két évtizedes tapasztalatokon nyugszik az ECDL (a digitális írástudás nemzetközi rendszeréhez elsők között csatlakozó országként hazánkban is), az elfogadottsága általános, hiszen moduljai tökéletesen lefedik a digitális kompetenciák európai keretrendszerének (DigComp) kompetenciáit.

A magyar felsőoktatásban és felnőttképzésben épp ezért megkerülhetetlen az ECDL.