A Projektmenedzsment Helyzete És Tendenciái

- ahogyan a gyakorló projektmenedzserek látják 2020-ban

 

Szakmai partnereink felhívására hívjuk fel tagjaink és minden érdeklődő figyelmét:

A 2020. április 2-án kerül megrendezésre a

23. PROJEKTMENEDZSMENT A GAZDASÁGBAN Fórum.

1.    Felhívás előadás tartásra és részvételre

A Projektmenedzsment Fórum ez alkalommal a szervezeti projektmenedzsmentet, a projektmenedzser szervezetben tematikát választotta központi motívumnak, hiszen a  projektek általában nem magukban működnek, hanem vállalati, szervezeti környezetben támogatásért, erőforrásokért versenyezve az operatív feladatokkal és más projektekkel együtt, párhuzamosan futnak. Így az alábbi témákra várják a szervezők az előadásokat:

A szervezetelmélet aktuális fő irányai és azok hatása a PM-re

A projektportfolió mint a szervezeti stratégia megvalósításának eszköze, ennek kezelési módszerei, értékelési, visszamérési eszközei, jó gyakorlatai

A projekt életciklus (az ötlettől a projekt indításhoz szükséges definiáltságig) követésének, menedzselésének megközelítései, döntési pontjai, döntési felhatalmazások – a projekt governance folyamatok megvalósítási mintái

A szervezeti projektkultúra érettsége, fejlesztésének jó példái, a tudatos projekt szerepek, a projekt szereplők felkészültsége, felkészítése

A szervezeti projekt kultúra érettségi szintjei, ezek értékelésének módjai, s ezek függnek-e szervezettípusonkénti, iparágankénti különbözőségek

A szervezetben mennyire elfogadottak, egységesek, begyakorlottak a projektszerepkörök, hogyan fejleszthetőek (szponzor, projektiroda, portfoliómenedzser,projektmenedzser, projekt koordinátor, stb.)

Jelentkezni a témát bemutató címmel és fő gondolatok bemutatásával (féloldalas kivonattal és elfogadás esetén a kiadvány számára történő 2020. március 14-ig megírás vállalásával) 2020. január 10-ig – info@hte.hu címen lehet:

2.    Felhívás felmérésben való részvételre

Cél, hogy a gyakorló projektmenedzserek és projekt résztvevők véleménye alapján képet kapjunk néhány, a szakmai közvélemény érdeklődésére számot tartó tényezőiről.

Kedvcsinálóként a 2008 óta folyó felmérés azon idősorát mutatjuk, hogyan látták az üzleti kilátások alakulását a résztvevők.  (Az egyes évekre vonatkozó aggregált prognózisok idősora.)

Projekt 2008

Az idei kérdőívünk a következő három blokkból áll:

„A” BLOKK – A PM SZERVEZETI HÁTTERE

„B” BLOKK – ÜZLETI KILÁTÁSOK 2020-BAN

„C” BLOKK – HÁTTÉRDATOK AZ ELEMZÉSHEZ

Az „A” blokk a PM és a szervezetelméleti kérdések (szervezeti formák, munkamegosztás, felelősségek, hatáskörök, koordináció, hatalom) viszonyának, ill. a PM szervezeti befogadottságának néhány aspektusával foglalkozik. A „B” és „C” blokk a korábbi években is alkalmazott kérdéseket tartalmaz, ami (az idei adatok részletesebb elemzése mellett) lehetővé teszi a korábbi felmérések eredményeinek időbeli összehasonlítását is. Mind a három blokk kitöltése fontos, ugyanakkor nem tart tovább 15-20 percnél. Válaszait a megfelelőnek tartott válaszlehetőség(ek) jelölésével adhatja meg. Kérjük, hogy kövesse az on-line kitöltésre vonatkozó instrukciókat.

Bízunk benne, hogy a kérdőív on-line módon történő megválaszolásával Ön is hozzájárul ahhoz, hogy az idei Projektmenedzsment Fórum programja a felmérés eredményeivel is gazdagabb legyen.

Kérjük, hogy www.hte.hu/kerdoiv oldalon elérhető kérdőívet legkésőbb 2020. február 20-ig szíveskedjen kitölteni.

Kérjük továbbá, hogy kollégáit, a szakmában dolgozó ismerőseit is tájékoztassa a kérdőív kitöltés lehetőségéről, mert a válaszadók száma jelentősen meghatározza a felmérés eredményeinek értékét és megbízhatóságát.  A válaszolók anonimitását biztosítja, hogy a kapott adatok, információk csak összesített formában, statisztikailag feldolgozva kerülnek nyilvánosságra.

A felmérés eredményeit a PM Fórum egyik szekciójának keretei között mutatjuk be és vitatjuk meg. A felmérés összefoglalóját közre adjuk a HTE (www.hte.hu) honlapján.