Együtt a csapat: 30 éve alakult a Digital Magyarország

Pontosan és hivatalosan: 1990. április 2-án, 5 dolgozóval elkezdte működését a Digital Equipment Magyarország Kft., a Digital Eqipment Corporation (DEC, Digital) hazai leányvállalata.

S ez az évforduló azért hír, mert a Digital logó, a Digital story ma is megdobogtat szíveket, s összehozza a régi csapatot.

Digital

Bár maga a DEC hazai története is megérdemelné az összefogott, teljes spektrumú feldolgozást, beleértve:

  • a hazai klónok, a TPA-k fejlesztését, gyártását, kereskedelmét, elterjedését,
  • az MSZR DEC ágának és hazai szerepének áttekintését,
  • magának a Digital Magyarország kialakulásának a legendáját,
  • a piac berobbantását, hogy az óvatosságból társtulajdonosokkal indított leányvállalat opciót a DEC nagyon rövid idő múlva 100%-os részesedésre váltotta,
  • hogy milyen stratégiai és vezetői megközelítés, s egyáltalán: mi van a máig élő erős itthoni, de a világban szintén meglevő nimbusz mögött,
  • miközben a Digital cég betagozódott előbb a Compaqba, aztán a Compaq is beleolvadt a HP-ba, s ma a HP osztódásai után már: ki tudja, hogy hova.

De ma a hír az, hogy a Digital szellemisége él, s a csapat megünnepelte az évfordulót.

Persze ehhez a belobbanáshoz kell „őrláng”, a működő Digital Baráti Társaság (asztalfő: Mező Pista) a rendezvényeivel, a levelező listájával. Készült István és segítő csapata a 30. évfordulóra egy nagyobb összejövetellel (volt már ilyen korábbi kerek évfordulókon is), de a koronavírus járvány derékba törte ezt…

Így 2020. április 2-án, délután 85 fős virtuális, online találkozó jött létre. Ez a mód lehetővé tette, hogy jó páran a világ minden tájáról, egykor itt dolgozó kollegák is jelen lehessenek, amit valószínű személyesen kevesebben tudtak volna megtenni.

Szóval létrejött a nagy találkozó, a közel 100 régi kolléga lelkesen nézte, köszöntötte egymást a sok kockára osztott videoképeken, s hallgatta a megszólalókat.

Báti Ferenc, a cég alapítója és első vezetője az 1989-90-es év történéseit, a DEC-kel való találkozásokat, kalandokat idézte fel. Kivetítette ezt a sokszor idézett egyetlen képi emléket ezekről, ahol az eseményekben résztvevők is láthatók. 

DEC - SZÁMALK tárgyalás
Az első tárgyalás a DEC és a Számalk között.
A Számalk delegáció tagjai (balról jobbra) :
Balatoni György, Straub Elek, Havass Miklós, Báti Ferenc, Gál Mátyásné, Beck György 

Beck György, aki Ferit követte a vezetői székben, a helyi Digital sikerének sajátosságait próbálta felidézni, magyarázni. Hogy a legmagyarabb multiként sikerült a hazai előzményeket nem feledve, ezekhez alkalmazkodva kihasználni, idehozni, integrálni a nagyvállalati termék- és szervezeti kultúrát. Hogy az itthoni stratégiában a „vasszállítón” túl felépült egy megoldás-szállító imázs és kapacitás, s így integrált rendszerek szállításában vált piacvezetővé a Digital Magyarország. S hogy igen kiváló csapat jött össze, akik jó feladatokat, jól és jó közösségben akartak és tudtak elvégezni.

Ezt is igazolandó megszólaltak most a videokonferencián a leányvállalathoz a világ különböző részeiről a kezdeteknél csatlakozott kollégák (ki magyarul, ki angolul), hogy számukra is meghatározóak voltak az itt töltött évek, hogy sokuknak volt valamilyen távoli magyar kötődésük, de az itteni tapasztalatok tették ezt a köteléket elszakíthatatlanná.

A Neumann Társasághoz való kötödés nemcsak a tagokon (s ma az elnök: Beck Gyuri), a fontos ipartörténeti kapcsolaton keresztül mutatkozik meg, hanem szervezeti módon is. A DEC világcég stratégiája a szakmai kiválóságra, a vállalaton kívüli szakemberekkel való közvetlen, kétirányú kapcsolatra is alapult. Ennek kulcseleme volt a DECUS (Digital Equipment Computer Users' Society) közösség, ennek konferenciái, kiadványai, klubjai. Magyarországon az NJSZT keretében működött aktívan előbb a müncheni DECUS-hoz kapcsolódó HLUG (Hungarian Local User Group), majd a leányvállalat létrejöttével már az NJSZT kebelében szerveződtek a nagy hazai DECUS konferenciák és a Digital tágabb közösség.

A 30 éves évfordulót megidéző online konferenciát a járvány elmúltával a résztvevők egyöntetűen kifejezett óhajának megfelelően biztosan követi egy személyes találkozó, s ez az április 2-i esemény elindíthatja újra az emlékek, relikviák gyűjtését, hogy a csapat és a legenda értékei még pontosabban és elevenebben megmaradhassanak.

Szalay Imre