Adatközlők kerestetnek

Hallgatóságból elbeszélők

ITF rendezvény

Kedves Kollégák!

Ezekben a csendesebb napokban talán jut idő rendezgetésre, emlékek felidézésére. Az Informatikatörténet Fórum Adattára <https://itf.njszt.hu/az-adattarrol> a hazai informatika történetében említésre méltó adatok és dokumentumok folyamatosan bővülő digitális gyűjteménye.

A szerkesztőséget az a cél vezérli, hogy megőrizze a szakmabeliek halványuló visszaemlékezéseit, valamint a korra jellemző események és számítástechnikai eszközök leírását. Az Adattár építése – a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság keretei között - 2013 óta folyik.
 
Kiemelt gyűjtési területeink:

A szerkesztőség ugyan törekszik a teljességre, de tudja, hogy látóköre és kapacitása korlátozott. Az adatok gyűjtéséhez, az állomány teljesebbé, jobbá tételéhez, kérjük a Ti segítségeteket is. Mindenkit örömmel fogadunk, ha csatlakozik önkéntes csapatunkhoz, vagy ha visszajelzésével, Üzenetküldéssel <https://itf.njszt.hu/visszajelzes>  segíti a munkánkat.

Bárány Sándor