Új tananyagok készülőben: mesterséges intelligencia és robotika jogosítvány

A Neumann Társaság sikeres nemzetközi projektje

A gazdasági prosperitás és az életminőség európai fejlődése is erősen függ a folyamatok modernizálásától: a robotikával, mesterséges intelligenciával (MI) összefüggő intelligens termelés egyre fontosabbá válik. Ehhez pedig a fiatalok robotikai és MI tudása és készsége létfontosságú. Erre írt ki nemzetközi pályázatot az EU – és nyerte meg osztrák konzorciumban a támogatást a Neumann Társaság, hogy ilyen tudással rendelkező fiatalokat és az őket képző szakembereket indíthassunk közösen, sőt más országokra is kiterjeszthetően el a jövő felé vezető úton.

A projekt keretében egy szabványosított, több országra érvényes képzési és minősítési rendszer került kialakításra mind a képzést végzők (tanárok, mentorok, oktatók) mind a képzésben résztvevők (tanulók 15 éves kortól, középiskolások, egyetemisták és érdeklődő fiatalok) számára.

Az EDLRIS (European Driving License for Robots and Intelligent Systems) projekt eredménye egy rendszer, amely alaposan kidolgozott tantervet és részletes tréninganyagot foglal magába 4 modulba szervezve: Robotika Alap/Haladó, Mesterséges Intelligencia Alap/Haladó (Robotics Basic/Advanced, Artificial Intelligence Basic/Advanced), s ezek a részek egymástól függetlenül tanulhatók.  A gyakorlatban való hasznosíthatóságot a projektet felügyelő, a két ország szakértőiből, ipari és kormányzati vezetőiből álló tanácsadó testület biztosította.

EDLRIS

Az EDLRIS modulokat egy egységes tanítási kezelő rendszerbe (learning management system = LMS) integrálták, és vegyes tanítási modellre tervezettek, tantermi és az online szakaszokat is magukba foglalva. A modulokhoz az LMS-sel összeintegrált minősítő vizsgarendszer kapcsolódik.

Résztvevők

A projekt során Ausztriában és Magyarországon számos tréning és tanári minősítés valósult meg. 570 személy vett részt a képzésben egy vagy több modult tanulva, 308-an szereztek minősítést a projekt időtartama alatt (a tananyagfejlesztés 2018-ban indult, a képzésekre 2019-től  2020 májusig bezárólag került sor). A tervek szerint további EDLRIS tanfolyamokra kerül sor iskolákban a már minősített tanárok által vezetve.

A projekt résztvevői kiemelkedő szereplők a digitális írástudás terjesztésében és a felsőoktatásban: a Grazi Műszaki Egyetem vezetésével az NJSZT mellett az Osztrák Számítógép-tudományi Társaság, a Burgenlandi Pedagógia Főiskola – Onlinecampus Virtuális Pedagógiai Főiskola és a Széchenyi István Egyetem rakták össze a robotika, MI, didaktika, online tanítási anyagok fejlesztésével és a minősítésekkel kapcsolatos tudásukat.

EDLRIS robotok

Értékelés

A projekt több mint 1 éves munka után sikeresen lezárult május végén. A projektrészvevők elégedettek az eredménnyel. Az oktatók képzésén (train-the-trainer) alapuló megközelítéssel, és az ipar, politika, kutatás és oktatás képviselőiből álló tanácsadó testület aktív integrálásával az EDLRIS tréning és minősítési rendszer széles elterjesztését és magas elfogadottságát sikerült elérni. A kiterjedt kommunikációs tevékenység megfelelően magas szintű ismertséget eredményezett a célcsoportok és az érintettek körében. A határokon átnyúló kooperáció adott volt a projekt résztvevők egymást kiegészítő kompetenciái miatt – és az EDLRIS-ben összegyűlt tapasztalatokkal más nemzetközi együttműködésekhez is tudunk kapcsolódni.

Hogyan tovább?

A projektzárás egész biztos, hogy nem jelenti az EDLRIS végét, mert nagyon sok az új érdeklődő. Most már kialakult egy jó rendszer, amelyre lehet építeni. A projektrésztvevők folytatják a tanfolyamok tartását és a tanárok és hallgatók minősítését. S a kialakult anyagok lehetnek új, korszerű ECDL modulok és jogosítványok alapjai, amelyen a két ország ECDL-képviselői közösen dolgoznak.

Nemzetköziség!

Interreg

A rendszerrel Európa más országaiban is hozzájárulhatunk az új kihívások megoldásához. A nemzetközi projekt előnye, hogy segítheti az IT-ban, a mérnöki és informatika menedzsment területeken dolgozó fiatalok nagyobb mobilitását és szabadabb munkahelyválasztását. Az együttműködés alapja a regionális, országok közti együttműködés, s így lehet megfelelő hatást gyakorolni az emberek elvárásaira és a munkaerőpiacra. A határon átnyúló közös fejlesztés, egymás szempontjainak figyelembevétele alapozza meg a tervezett szélesebb európai felhasználását az eredménytermékeknek.