Nők és az Informatika

Az NJSZT vezetősége érdekes témát vetett fel 2020 májusában. Levelet kaptak a Szegeden megnézhető kiállítás egyik látogatójától, hogy a neves hazai informatikusok tablón, https://ajovomultja.hu/informatika-nagyjai csak férfiak vannak, és nem tudott választ adni a lányának: Miért nincsenek nők?

Elnökségünk úgy döntött, hogy jövő év tavaszára pótolni kell a hiányt, legyen tíz nőről is hasonló tabló. Az elmúlt hónapokban elkészült egy közelítő projektterv, amelyben azt fogalmaztuk meg, hogy a nőtabló bemutatását egy kis konferencia előzné meg, ahol megemlékezhetnénk esetleg többekről is, még kiadványra is gondoltunk, amely még több, a számítástechnika, informatika területén jelentős eredményeket elért hölgy életútját mutathatná be.

Első lépésként saját házunk táján az itf.njszt.hu  adattárban kutakodtunk és kiderült, hogy az „Akik már” rovatban tízszer annyi a férfi, mint a hölgy. Azóta persze kicsit bővült a hölgyek száma …de az arány elgondolkodtató. Miért van így?

Nyár elején elkezdtem a szélesebb baráti-szakmai körömmel beszélgetni a kérdésről és érdekes következtetésre jutottunk.

Az első magyar diplomásnő Hugonnai Vilma, Svájcban szerzett diplomát 1870-es évek végén, mert Magyarországon nem járhattak a nők egyetemre! A magyar kormány végül 1895-ben rendelkezett a nők bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészeti képzéséről. Csak ennyiről! Hugonnai 1897-ben 50 évesen érte el, hogy Magyarországon is diplomát kapjon.

Magyarországi egyetemen végzett hölgynek először 1900. november 3-án adtak ki diplomát, Steinberger Sarolta szülész-nőgyógyász orvosnak.  

Az első női mérnökhallgatókat 1918-ban vették fel a Műegyetemre, összesen négyet. Köztük Pécsi Esztert, aki 1915 és 1918 között a berlin-charlottenburgi Technische Hochschule hallgatója volt. 1918 végén, amikor a magyarországi felsőoktatás megnyílt a nők előtt, hazatért és a budapesti Műegyetemen fejezte be tanulmányait. 1920. március 8-án állították ki számára az első nőnek szánt mérnöki (ma építőmérnöki) oklevelet.

Hugonnai Vilma, Steinberger Sarolta, Pécsi Eszter, Vendl Mária
Hugonnai Vilma, Steinberger Sarolta, Pécsi Eszter, Vendl Mária

Ismereteim szerint Vendl Mária, Dudich Endréné az első női egyetemi tanár (ásványtannal foglalkozott) Magyarországon, akit 1930-ban neveztek ki Debrecenben. De csak 1948-ban nyílt meg az összes egyetem hazánkban a nők előtt. Természetesen ez máshol is így volt, pl. Oxfordban először 1920-ban, Cambridge-ben pedig csak 1948-ban szerezhettek diplomát nők.

Érdekes, hogy még az 1990-es népszámlálás idején is a férfiak voltak többségben a diplomát szerzettek körében, csak az oktatási, a művészeti és az egészségügyi területeken voltak többen a nők. Az ezredfordulóra már megfordult a trend, akkor már több diplomás nő élt az országban, mint hasonló végzettségű férfi. A 2001-es adatfelvétel idején a társadalomtudomány, gazdaság és a jog területén is több nő rendelkezett felsőfokú végzettséggel, mint férfi. 2011-es népszámlálás szerint matematikai és számítástechnikai diplomát fele annyi nő szerzett, mint férfi, a műszaki és ipari területeken pedig a férfi végzettekhez képest csak negyedannyi a nő.

Ezek a tények…azaz kérdés a 10 férfi mellé jogos a 10 nő? a kiállításon, ha a szakmában sokkal kevesebben vagyunk? persze csak most…

Kedves Kollegák, azért fordulok hozzátok, mert az iTF–ben csak azok a hölgyek adatlapja szerepel, akik eddigi gyűjtőmunkáink során ismertté váltak. Nagyon örülnénk, ha az általatok ismert , a számítástechnika, az informatika terén alkotó hölgyekről anyagot küldenétek nekünk – rövid életrajzot: 20-25 sor -, ha lehet, forrás megnevezéseket is. Velük bővíthetnénk az iTF adattárát és több személy közül választhatnánk ki a kiállításra érdemeseket.

Leveleiteket a talyigasj@gmail.com címre várom

Talyigás Judit