Space Challenge 2021 - beszámoló

A feladat szakmai leírása

A projekt elnevezése: Space Challenge 2021

A projekt időtartama: 2021. 03. 01. – 2021. 06. 17.

Az Európai Unió elkötelezte magát a kultúra alapú gazdaságfejlesztésben. A prioritások között megjelenik az oktatásba és élethosszig tartó tanulásba történő befektetés szükségessége. Ennek a motivációját az a vízió jelenti, miszerint a globális gazdaságban az európai nemzetek kizárólag a szolgáltatások minőségének javításával: képzett, művelt, a szembe jövő kihívásokra rugalmasan és többféle módon válaszolni tudó munkaerő létrehozásával lehetnek képesek versenyben maradni, illetve növelni gazdasági súlyukat. Az európai, regionális és helyi kultúra ezért a fejlesztéspolitikának is kiemelt terepévé válik. A 2021-27-es Európai Uniós költségvetési ciklus prioritásai közül is kiemelten fontos az „Intelligensebb Európa” elérésének segítése, így a technikai kultúra, ami hosszú távon GDP emelő, valamint a „Zöldebb Európa” eszmeiségének attitűdbe való beágyazásának segítése a természeti és környezeti kultúra előtérbe helyezésével. Magyarországnak a következő években, évtizedekben feltett szándéka, hogy erőteljesen bekapcsolódjon az űrkutatásba és fejlesztésekbe, ami fejlett technológiát igényel.

sp12019 novemberében az Európai Űrügynökség (ESA) Space19+ miniszteri konferenciáján Sevillában jelentették be, hogy Magyarország űrhajóst kíván küldeni az űrbe. Farkas Bertalan az első magyar űrhajós 1980-ban egy hetet töltött a Szaljut-6 űrállomáson. Most a 2000-től működő Nemzetközi Űrállomásra (ISS) érkezne a második magyar űrhajós.

Az űrhajós az állomáson eltöltött hetekben dolgozik, kísérleteket végez és őt is folyamatosan vizsgálják. A magyar mérnökök, orvosok, tudósok, űrkutatási szakemberek feladatokkal látják el az űrhajóst. Tervek szerint eszközöket visz magával, melyek adatait továbbítják a hazai kutatóknak, illetve amit lehet, visszahoz az elemzéshez.

A meghirdetett programunk erre épült.

A fentiek figyelembevételével a Pécsi Kulturális Központ, valamint a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Baranyai Területi Szervezete 2021-re „Space Challenge 2021” versenyt és programot hirdetett a város és a megye fiataljai részére három életkori megkötéssel, maximum 4 fős csapatoknak. Az ünnepélyes és egyben programhoz kötött díjátadót 2021. június 17-én 12.00 órára terveztük.

A program támogatója a Külgazdasági és Külügyminisztérium

Szakmai vezető: Dr. Nagyváradi László egyetemi docens

A program menete

Vetélkedő hirdetése a város és a megye fiataljai számára. Ennek időpontja 2021. március 1. A felhívást erre az alkalomra készített WEB oldalon (spacechallenge.hu) tettük közzé, aminek az elérhetőségét a megye tankerületein, a Szakképzési Centrumokon keresztül juttattunk el az iskoláknak, valamint az intézmény honlapján és facebook felületén. A feladat beadásának határideje 2021. május 16-a volt.

sp4A feladat az űrállomáshoz, illetve a magyar űrhajós utazásával, tevékenységével volt kapcsolatos.

 • Hogyan válasszuk ki a magyar űrhajóst?
 • Ki legyen az, tudós, pilóta, nő vagy férfi?
 • Mit vigyen magával a magyar űrhajós a szakemberek által meghatározott eszközökön kívül?
 • Hogyan képzeled el az életet az űrállomáson?
 • öltözködés, öltözet
 • tisztálkodás, étkezés
 • alvás
 • Hogyan töltik az űrhajósok a szabadidejük és mivel segítenéd Te a szabadidő eltöltését?
 • Mivel lehetne segíteni az űrhajósokat abban, hogy komfortosabban tudjanak élni az űrállomáson?
 • Milyen belső vagy külső modulokkal bővítenéd az űrállomást? Mi lenne ezeknek a moduloknak a feladata?
 • Hogyan védenéd az űrállomást, illetve az űrsétán lévő űrhajóst az űrből érkező veszélyek ellen?

Megoldásokat egy-egy részterületre vártuk a következő kategóriákban:

 1. Számítógépes játék, animáció, applikáció, oktató program

Olyan elvi vagy gyakorlati ötlet, megoldás, amely választ ad a fenti kérdések közül egyre vagy többre, illetve egy általatok felvetett elméleti vagy gyakorlati problémára.

 1. Elektronikusan működő programozott eszköz, robot, (ev3, arduino, stb.)

Olyan működő megoldás, amely a fenti kérdések közül egyre vagy többre, illetve egy általatok felvetett elméleti vagy gyakorlati problémára ad elvi vagy gyakorlati megoldást.

 1. Számítógéppel támogatott tervezés – 3D modell

Olyan 3D terv vagy modell, amely a fenti kérdések közül egyre vagy többre, illetve egy általatok felvetett elméleti vagy gyakorlati problémára ad elvi vagy gyakorlati megoldást.

 1. Épített modell, makett (pl lego)

Olyan épített makett, modell, amely a fenti kérdések közül egyre vagy többre, illetve egy általatok felvetett elméleti vagy gyakorlati problémára ad elvi vagy gyakorlati megoldást.

A megoldásokat maximum 5 perces terjedelmű videóban kértük külön erre az alkalomra rendszeresített levelezőoldalon egy Youtube link megadásával, jeligésen. Ehhez még tartozik egy külön adatlap, ahol a beadott pályamunkák mögötti fiatalok adatai találhatóak. Természetesen az adatokat az intézményünk adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeltük.

A beérkezett pályamunkákat a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Baranyai Területi Szervezetének tagjai bírálták el külön életkori kategóriáknak megfelelően.

Díjazás: május 27-ig adtunk lehetőséget a fent nevezett honlapon a közönségszavazatoknak. A pályamunkákra 814 közönségszavazat érkezett. Minden pályázó elismerésben (1-1 db póló), a korosztályok legjobbjai, valamint a legtöbb közönségszavazatot kapott pályamunka készítő(je)i értékes jutalomban részesülnek (laptop és táblagép). 

sp3

A díjakat Dr. Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Űrkutatásért felelős miniszteri biztosa adta át, 2021. június 17-én.

Helyszín: Pécsi Kulturális Központ székhelye (Pécs, Veress E. u. 6.)

Díjazottak:

5-6 . osztályos tanulók között I. helyezett Szabó Áron (Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)

7-8.osztályosok között I. helyezett: Nasir Pirooz Bence (Koch Valéria Iskolaközpont)

Középiskolások között I. helyezett: Gamos Patrik, Kató Dávid, Keller Koppány, Németh Martin, a Baranya m-i SzC. Pollack Mihály Technikum és Kollégium (csapatban)

Közönségdíjas: Bálint Márton (Koch Valéria Iskola Központ)

(Fotók forrása: Pannon Televízió)