Ismertető Tilesch György és Omar Hatamleh könyvéről

A Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele is szemlézte - Dr. Osman Péter tollából - Tilesch György és Omar Hatamleh: Mesterség és intelligencia - Vegyük kezünkbe a sorsunkat az MI korában című könyvét.

A kötet a Neumann Társaság támogatásával jelent meg. 

Tagjaink kedvezményesen rendelhetik meg a könyvet:

Tilesch György – Omar Hatamleh: Mesterség és Intelligencia | Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (njszt.hu)

Tilesch-kötet

A könyvismertető:

SZAKIRODALOMFIGYELŐ

Tilesch György - Omar Hatamleh: Mesterséges intelligencia - Vegyük kezünkbe sorsunkat az MI korában - Libri Kiadó, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

„Az emberi intelligencia emulálása kapcsán az egyik alapvető kihívás abban rejlik, hogy jelentős tudományos eredményeink ellenére még mindig nem értjük teljes egészében az emberi agy működését.”
„Fel kell készülnünk arra a pillanatra, amikor a számítógépek talán egyenlőkké válnak velünk, vagy akár túl is szárnyalhatnak minket.”

Idézetek a könyvből (kiemelések mindenütt tőlem). Az elsőhöz: igencsak messze vagyunk agyunk működésének megértésétől. A kb 70-80 milliárd neuronból és azok nagyságrendekkel nagyobb számú kapcsolatából álló rendszerét, és annak működését minden lényeges részletre kiterjedően még feltérképezni sem tudjuk. Ha teljesen megértjük, az választ adhat arra is, képes lesz-e majd az MI túlnőni rajtunk - s ha kizárjuk a testtől független lélek feltevését, úgy már borítékolható a válasz.

A másodikhoz: nem úgy van-e, hogy a MI felemelkedése már azóta elkerülhetetlenül bele van kódolva a társadalom és a gazdaság fejlődésébe, amióta elsőrangú hajtóerővé vált a hatékonyság állandó fokozása?

A könyv alcíme markáns programnyilatkozat. Tartalma sokat tesz ehhez.

A szerzőkről a Libri ajánlójából: „Tilesch György szakterülete a mesterséges intelligencia által jelentett stratégiai, etikai, társadalmi, munkaerőpiaci, irányelv-alkotási és kormányzati kihívások. Vállalatvezetőként, globális innovációs és MI-szakértőként számos szektorban dolgozott már a világ vezetőivel minden kontinensen (Microsoft, EU, Fehér Ház, Világgazdasági Fórum, Ipsos, Club de Madrid, nemzeti kormányok).”

Omar Hatamleh a NASA mérnöki innovációért felelős részlegének egykori vezetője. 23 éve a legkülönbözőbb feladatkörökben megkerülhetetlen az amerikai űrkutatás berkein belül.”

A Goodreads ajánlóból: „Az MI eljövendő uralmának küszöbén élünk. Elménk hamarosan arra kell majd, hogy hipersebességgel alkalmazkodjunk a mindenütt jelenlévő MI új paradigmájához. A szerzők itt arra vállalkoznak, hogy közérthetővé tegyék az MI-t, különösen annak hatását a jelenre és a közeljövőre.”
Innentől szóljon, néhány részlettel, önmagáért a könyv.

Erről szól: „A könyv két jó barát műve, akik egy óriási kiterjedésű, komplex és nehezen átlátható téma, az MI áttekintésére tettek kísérletet. Célunk e tudásterület hozzáférhetővé tétele a felelős értelmiségiek számára világszerte. (Akárcsak az alcím, ez is tükrözi a szerzők világlátását: feltevésüket, hogy az értelmiségieknek hatásuk van a dolgok alakulására. - OP) Ennek megfelelően kérdések feltételével és az általunk kívánatosnak tartott cselekvési terv felvázolásával próbálkoztunk. Munkánk messze túlmutat a technológián, és erősen multidiszciplináris szemlélettel rendelkezik: multidiszciplináris kutatási területként tekintünk az MI-re, amely átszeli a tudomány határait és a bevett társadalmi normákat.

Elsődleges célunk a már napjainkban is formálódó folyamatok pontos meghatározása, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok és tudás birtokában vázolhassunk fel forgatókönyveket és pályaíveket. Úgy véljük, az MI leginkább figyelemre méltó aspektusait a hatalma és hatása jelentik. Mindezt kiegyensúlyozottan közelítjük meg: miközben figyelmet fordítunk a filozófiai vonatkozásokra, az iparágak széles köréből hozunk példákat az MI felhasználási módozataira.” DE: pár évtized alatt világfelforgató új technológiák és ágazatok emelkedtek fel döbbenetes sebességgel, s minden alappal várható, hogy a jövőben újonnan megjelenő innovációk alakítják a világot. Mennyire lehet így a jövőbe látni a hírhedt technológiai szingularitás innenső oldaláról?

Korunk központi kérdéseki formálhatja az MI-t? Ahhoz, hogy felkészüljünk és részt vehessünk az általa bejárt pálya kialakításában, fel kell tárnunk a természetét, a hatalmi szabályokat, a jelenlegi helyzetet és a valószínű forgatókönyveket.”

Talán a legkritikusabb: „A közvélemény számára a kritikus fontosságú az MI világos megértése annak érdekében, hogy ne becsüljük se alá, se pedig túl annak képességeit.” Vajon van-e, lesz-e a „közvéleménynek” ténylegesen bármi beleszólása abba, hogyan és milyen szabályrendszerben kaphatnak teret, szerepet az MI és az arra épülő robotok az élet különféle területein? A fejlődés eddigi menete világosan megmutatja: némi tiszavirág-életű lázongások mellett is, ami a gazdaságot uraló erők számára hasznosnak mutatkozik, azt bevezetik.

A sokatmondó fejezetcímek:
• A robogazdaságról és az emberiség jövőjéről
• Alkalmazott MI - Újrahuzalozott iparágak
• MI - Kinek a képére?
• Az MI-fölényért folytatott globális verseny
• A tövisek útja: Az MI etikai kihívásai
• MI és demokrácia - A gépekben bízunk?
• Jövő esettanulmányok
• Manifesztum - A jövő visszavétele: Az MI etikai felügyeletének új keretrendszere
• Epilógus

 

Forrás: MISZ Hírlevél (innovacio.hu)