Továbbra is lehet vizsgamentességgel ECDL bizonyítványt igényelni informatikai érettségi alapján

 

Az Informatika illetve az Informatika alapismeretek érettségi vizsgatantárgyból négyes vagy ötös érdemjegyet szerzett diákok jogosultak az ECDL/ICDL bizonyítvány kiváltására.

Érettségi

Az ECDL/ICDL hazai képzését, a nemzetközi vizsgarendszert felügyelő Neumann Társaság az oktatásért felelős szaktárcával kötött korábbi megállapodás értelmében évek óta biztosítja a középszintű és emelt szintű informatika érettségi vizsgát jeles, és néhány éve a négyes érdemjegyre teljesítők is számára az ECDL/ICDL bizonyítványt, további vizsga letétele nélkül. A mentesség az előre hozott érettségire, valamint az informatika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból érettségizőkre is vonatkozik.

Az érettségi vizsgát teljesítő diákok a Társaság honlapján keresztül nyújthatják be igénylésüket egy űrlap kitöltésével, de csak a három évnél nem régebbi érettségi bizonyítványok fogadhatók el. A regisztrációs díj befizetése ellenében elektronikus bizonyítványt kapnak, illetve külön díj ellenében papír alapú, úgynevezett keményfedeles bizonyítvány is igényelhető.

Informatika és Informatika alapismeretek vizsgatárgyból utoljára a 2023. október-novemberi vizsgaidőszakban lehet érettségi vizsgát tenni, ezt követően a vizsgatárgy megszűnik, illetve a Digitális kultúra tantárgy váltja fel. Az új tantárgy vizsgakövetelményei ugyan némileg különböznek a jelenlegitől, azonban lényegében továbbra is biztosítják az ECDL/ICDL vizsgamentességre vonatkozó feltételeket.

A vizsgakövetelmények összevetésének részletekre kiterjedő vizsgálata folyamatban van, ezt követően dönthet a Társaság a vizsgamentesség fenntartásáról.

 

Címke