Továbbra is lehet vizsgamentességgel ICDL bizonyítványt igényelni informatikai érettségi alapján

Az Informatika illetve az Informatika alapismeretek érettségi vizsgatantárgyból négyes vagy ötös érdemjegyet szerzett diákok jogosultak az ICDL bizonyítvány kiváltására.

Érettségi

Az ICDL hazai képzését, a nemzetközi vizsgarendszert felügyelő Neumann Társaság az oktatásért felelős szaktárcával kötött korábbi megállapodás értelmében évek óta biztosítja a középszintű és emelt szintű informatika érettségi vizsgát jeles, és néhány éve a négyes érdemjegyre teljesítők is számára az ICDL bizonyítványt (Standard, 7 modulos), további vizsga letétele nélkül. A mentesség az előre hozott érettségire, valamint az informatika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból érettségizőkre is vonatkozik.

Az érettségi vizsgát teljesítő diákok a Társaság honlapján keresztül nyújthatják be igénylésüket egy űrlap kitöltésével, de csak a három évnél nem régebbi érettségi bizonyítványok fogadhatók el. A regisztrációs díj befizetése ellenében elektronikus bizonyítványt kapnak, illetve külön díj ellenében papír alapú, úgynevezett keményfedeles bizonyítvány is igényelhető.

Informatika és Informatika alapismeretek vizsgatárgyból utoljára a 2023. október-novemberi vizsgaidőszakban lehet érettségi vizsgát tenni, ezt követően a vizsgatárgy megszűnik, illetve a Digitális kultúra tantárgy váltja fel. Az új tantárgy vizsgakövetelményei ugyan némileg különböznek a jelenlegitől, azonban lényegében továbbra is biztosítják az ICDL vizsgamentességre vonatkozó feltételeket.

Címke