Túlélhetjük-e a technikát? Neumann János és a jövő - pályázati kiírás

Neumann 120 alkotói pályázat sci-fi íróknak és diákoknak

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a Galaktika magazin szerkesztőségével közösen pályázatot hirdet Neumann János születésének 2023. évi 120. évfordulója tiszteletére a magyar géniusz életműve előtt tisztelgő, életművét és hatását fiktív, szépirodalmi köntösben bemutató, a tudományos-fantasztikus tematikába illeszkedő művek megírására.

A pályázat illeszkedik a 2023-as Neumann emlékév eseményei sorába, így az alkotások ezen esemény kapcsán is széles nyilvánosságot kaphatnak, sajtómegjelenésekben, konferenciákhoz, vándorkiállításokhoz kapcsolódó felolvasóesteken, rendezvényeken.

A Túlélhetjük-e a technikát? Neumann János és a jövő pályázatra alkotóművészek korcsoportban beérkező művek zsűri által kiválasztott legjobb munkáit a Neumann Társaság dedikált online felületein jelenteti meg és a Galaktika magazin nyomtatásban is közli. A diákpályázat nyerteseinek műveit a Neumann Társaság közli online felületein.

A pályázat célja:

Neumann János (John von Neumann) matematikai életművével számos tudományterületre – informatika, atomfizika, játékelmélet, közgazdaságtan, numerikus meteorológia – nagy hatást gyakorolt. Sokan a 20. század legfontosabb, jövőformáló tudósának tartják. A modern számítógépek működési elveinek leírása miatt a magyar közgondolkodás „a számítógép atyjának” tartja – és ismeretes, hogy a „Marslakóknak” nevezett amerikai magyar tudósok egyike volt.

Kreatív pályázatunk célja hogy életszerűbben, frissebben mutassuk be és hozzuk „emberközelbe” örök kortársunkat, Neumann Jánost az utókornak. Olyan műveket várunk, amelyek szereplője vagy a szereplők, a szituáció inspirálója Neumann.

Néhány témaötlet a szerzőknek:

 • Neumann János, mint időutazó. Mivel foglalkozna Neumann János, ha nem halt volna meg 1957-ben – illetve ha napjainkba vagy a jövőbe „utazna”? A mesterséges intelligencia kihívásai. Az időjárásszabályozás és a klímaváltozás. Közismert cikkét idézve: „Túlélhetjük-e a technikát?” („Can we survive technology?”)
 • Sci-fi események Neumann életében. Sci-fi novellába illő cselekményszál bemutatása Neumann János életéből és korából.
 • Neumann-hatás. Neumann János egy művének, kutatásának megjelenése bármilyen, tetszőleges fantasztikus történetben, sci-fi környezetben.

Idézzük S. Sárdi Margit meghatározását a sci-fi irodalomról:

A tudományos-fantasztikus irodalom az elbeszélő szépprózának az az ága, amely ma még nem létező vagy föl nem ismert problémákkal foglalkozik, s azokra racionális megoldást kínál, vagy fordítva, létező, fölismert problémákkal foglalkozik, s azokra nem létező, de racionális megoldást kínál.

Neumann Jánosról itt lehet még többet megtudni: Neumann János életrajza 

Híres cikke angol nyelven itt olvasható el: Can We Survive Technology? (uchicago.edu)

Pályázni lehet:

A pályázó által írt, minimum 3000, maximum 10000 leütéses sci-fi novellával.

Pályázók köre:

 • alkotóművészek (profi/felnőtt korcsoport)
 • középiskolás tanulók

Pályázók díjazása: 

 • Alkotóművész (profi/felnőtt) korcsoportban: publikációs lehetőség a Galaktika magazinban.
 • Mindkét korcsoportban: publikációs lehetőség a Neumann Társaság dedikált online felületein.
 • Mindkét korcsoportban: 100 ezer forint értékű díj, eszköz a legjobb munkáknak a zsűri által meghatározott megoszlásban
 • Mindkét korcsoportban: az első három helyezett egy-egy egyszeri 50%-os vásárlási kedvezményt nyújtó kupont kap a Galaktikabolt.hu-n.

A pályamű:

A pályázaton egy alkotó maximum 1 alkotással indulhat, amely a pályázat céljára készült vagy korábban készült, de a Neumann János iránti tisztelgés megjelenik benne.

A pályázathoz csatolandó: a pályázó aláírásával hitelesített szakmai önéletrajz maximum 2 oldal terjedelemben, további adatok: név, születési hely és idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám, pályamunka címe.

AZ ALKOTÁSOK BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

1. Digitális formában: 2022. december 5. 24 óra

Kérjük a fájlnevet a minta szerint megadni:

Családnév_keresztnév_alkotás címe.docx

Beküldési e-mail cím: neumann120@njszt.hu  

A tárgy rovatban, kérjük, minden esetben jelezzék: „Neumann120 sci-fi pályázat

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályaműveket a Neumann Társaság és a Galaktika szerkesztősége által felkért szakmai zsűri bírálja el és tesz javaslatot a bemutatásra kerülő művekről.

A zsűri tagjai:

 • Dr. Mund Katalin, a Galaktika főszerkesztője
 • Németh Attila, a Galaktika irodalmi szerkesztője
 • Nemere István író
 • S. Sárdi Margit irodalomtörténész, a Magyar Scifitörténeti Társaság elnöke
 • Alföldi István, a Neumann Társaság korábbi igazgatója, a Galaktika tanácsadó testület tagja
 • Képes Gábor író, a Neumann Társaság marketingigazgatója