Neumann 120 képzőművészeti diákpályázat

Pályázati felhívás diákalkotók számára (6-19 év)

Meghosszabbított beadási határidő!!!

Neumann János születésének 120. évfordulója tiszteletére a Neumann János Számítógéptudományi Társaság kreatív pályázatot hirdet 6-19 éves, legfeljebb középiskolás diákok számára. Célunk, hogy Neumann életművének a jelenkor ifjú nemzedékeire gyakorolt hatását tudatosítsuk. A 2023-as Neumann emlékév egyik eseményeként a pályázaton díjazott alkotásokat a széles nyilvánosság is megismerheti – sajtómegjelenések alkalmával, a Neumann személyéhez és a Neumann Társasághoz kapcsolódó intézményekben és kiállítóterekben, a Neumann Társaság kiadványaiban. A legjobb alkotásokat 2023 decemberében közös kiállításon mutatjuk Budapest belvárosában, a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában.

A pályázat leírása:

Neumann János (világszerte közismert nevén: John von Neumann) az Osztrák-Magyar Monarchiában, Budapesten született. Matematikai életművével számos tudományterületre – informatika, atomfizika, játékelmélet, közgazdaságtan, numerikus meteorológia – nagy hatást gyakorolt. A népszerű egyetemi tanár és színes egyéniségű tudós az Egyesült Államokban ért pályája csúcsára, az USA elismert közéleti személyisége lett. Sokan a 20. század legfontosabb, jövőformáló tudósának tartják.

A kibernetika és számítógéptudomány tudósait tömörítő Neumann Társaság 1968-ban vette fel Neumann János nevét, azóta ápolja örökségét. A Társaság felterjesztésére 2015-ben Neumann életműve bekerült a Hungarikumok sorába is. Neumann Jánost a magyar közgondolkodás „a számítógép atyjának” tartja – és a „Marslakóknak” nevezett amerikai magyar tudósok egyike volt. Pályázatunk célja az, hogy olyan alkotások szülessenek, melyek reflektálnak a több tudományterületen sikeres és népszerű tudós életművére, magyar gyökereire és napjainkra gyakorolt hatására. Célunk, hogy a pályaművek életszerűen, frissen mutassák be és hozzák „emberközelbe” örök kortársunkat, Neumann Jánost a jelenkornak.

Neumann Jánosról itt lehet többet megtudni: Neumann János életrajza | Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (njszt.hu)

A pályamű kritériuma, hogy Neumann tiszteletére, őt megidéző alkotást testesítsen meg. Gondolatébresztőként: Neumann János számos tudományos eredménye alapjaiban határozta meg a jövőt – gondoljunk csak az első számítógép kidolgozásában játszott szerepére, az atomenergia kutatására, de akár közgazdaságtani, matematikai, fizikai életművének szinte bármely fejezétre. 1955-ös cikkében azt a kérdést teszi fel, vajon túléljük-e az emberi tudás fejlődésének következményeit, azaz: „Can we survive technology?”.

Mit tenne Neumann János, ha egy időgép segítségével ma visszatérhetne a Földre? Mit gondolna jelenünk kihívásairól? Hogyan viszonyulna az alábbi témákhoz: mesterséges intelligencia, virtuális valóság, kiterjesztett valóság, deep fake, social media algoritmusok, személyre szabott feedek, humanoid robotok, nanorobotok?

Pályázni lehet:

Egyénileg vagy - korcsoportját tekintve homogén, legfeljebb 5 fős  -csoportban akár erre az alkalomra készített, akár korábban létrehozott művel, az alábbi kategóriákban:

 1. hagyományos technikával készült képző- vagy iparművészeti alkotással – vagy Neumannra tekintettel digitális eljárással készült, computer art jellegű alkotással, valamint képregénnyel
 2. audiovizuális alkotásokkal, Neumann Jánossal kapcsolatos max. 3-5 perces videókkal
 3. virtuális vagy valós (pl. LEGO) makett-tel (pl. tudományos eredmény bemutatása, eredeti számítógépek reprezentációi, játékelméleti eredmények alapján készült játék, stb.)

Korcsoportok:

 1. általános iskola, alsó tagozat
 2. általános iskola, felső tagozat
 3. középiskolások

Pályamunka méretbéli és terjedelmi megkötései:

 1. síkbeli munkák esetén: maximum A/2
 2. térben elhelyezkedő szobrok, installációk esetén: maximum 1,5 négyzetméter, maximális tömeg: 10 kg
 3. videó esetén: 5 perc

Pályázók díjazása:

Kategóriánként és korcsoportonként 100-100 ezer forint összdíjazású jutalom a zsűri által legjobbnak ítélt pályaműveknek, a zsűri döntésének megfelelő megosztásban

A munkák megjelentetése:

A beérkezett pályaművek legjobbjait a Neumann Társaság online közlés formájában, dedikált honlapokon, YouTube és Instagram csatornáin mutatja be. Az alkotóval való egyeztetés szerint a mű eredetijét állandó kiállításban (NJSZT Informatika Történeti Kiállítás, Szent-Györgyi Albert Agora, Szeged) valamint a „Neumann 120” emlékév ünnepi eseményeihez kapcsolódó kiállításokon mutatjuk be. (Például 2023 augusztusában a mintegy 100 ország részvételével Szegeden megrendezendő IOI – Nemzetközi Informatikai Diákolimpia – nemzetközi diákközönsége számára.)

A szakmai zsűri által kiválasztott és legjobbnak ítélt pályaművek pedig, a Neumann emlékév lezárásaként 2023 decemberében a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában kerülnek bemutatásra.

A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

A pályázatra kizárólag az arra dedikált elektronikus űrlapon lehet jelentkezni, mely egyszersmind tartalmazza a Pályázati szabályzatot.

 • A pályázó (és/vagy törvényes képviselője) aláírásával hitelesített jelentkezés az alábbi adatokkal: alkotó és törvényes képviselő neve, születési idő, lakcím, iskola neve, osztály, e-mail cím, telefonszám, pályamunka címe. Csoportos pályázat esetén valamennyi pályázó és/vagy törvényes képviselője engedélye szükséges!
 • A pályamű bemutatása, szinopszisa maximum 2000 karakter terjedelemben
 • A pályamű elbírásra alkalmas digitális reprodukciója (fotója, vázlata) vagy dokumentációja maximum 2 x 5 MB méretben.
 • A benyújtás elektronikus űrlapon történik, melynek rovatai kötelezően kitöltendők, és melynek kitöltésével a pályázók elfogadják a pályázat feltételeit tartalmazó szabályzatot.

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályaműveket a Neumann Társaság által felkért szakmai zsűri bírálja el. A zsűri tesz javaslatot a bemutatásra kerülő művekről. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül történik.

A zsűri:

Dénes Gábor filmrendező, Talyigás Judit oktatási szakértő, Hajdó Ákos, a Fasori Evangélikus Gimnázium igazgatója és Sztojánovits Andrea fényművész.

A pályázat benyújtási határideje:

2023. április 14. éjfél

A részletes pályázati szabályzat és jelentkezési űrlap

Kattints ide!

 

Csatolmány Size
Szülői nyilatkozat űrlap 102.2 KB