Idézhető Neumann János – új kötet a 20. század óriásáról

Kettő az egyben: egy ritkán látható képekkel illusztrált, keménytáblás díszalbum életrajzzal – és egy ütős, magyar-angol kétnyelvű idézetgyűjtemény Neumann Jánosról és Neumann Jánostól.

Röviden így foglalható össze a Neumann Társaság új kiadványa, amely a Neumann 120 jubileumi év tiszteletére, limitált példányszámban jelent meg – és egyenesen az NJSZT juttatja el a

megrendelőkhöz.

Idézhető Neumann János

Miért érdemes ezt a nem mindennapi kiadványt beszerezni?

A kötet fókuszában egy olyan magyar tudós áll, aki az USA-ban vált közéleti tényezővé és iskolateremtővé számos tudományterületen – és akit közkeletűen a mai, modern informatika megalapozójának tartunk. Az idézetek bemutatják a vívódó, felelős, sokszor szellemes, sokszor pedig emberien aggódó, esendő személyiség vonásait: humorát, a hithez és a halandósághoz való viszonyát, emberi kapcsolatait.

Hol aforizmatikusan tömör – és egy Neumann-megemlékezésben, tanulmányban, házidolgozatban is jól idézhető – mondásokban, hol mélyebb gondolatsorokban rajzolódik ki előttünk a tudós tudományhoz való viszonya, beleértve a számára mindent behálózó és értelemmel telítő matematikát, továbbá a játékelmélete révén oly fontossá váló gazdaságtudományt és a számítógépek világát.

John von Neumann a Marslakóként ismert azon amerikai magyar tudósok közé tartozik, akik az atombomba kutatásában, megalkotásában is részt vettek. Ezért is fontosak kijelentései a hadtudomány és az atomenergia felhasználása, valamit a politika kapcsán: egy olyan ember gondolatai, aki úgy érezhette, hogy az általa is felgyorsított technikai fejlődés miatt az emberiség jövője a tét. Ezért írt előre tekintő gondolatokat a tudomány szerepe, valamint az időjárási, az éghajlati és a globális kihívások kapcsán.

„Apám kettős életet élt: a tiszta matematika egyik elefántcsont-toronyban élő intellektuális vezetője volt és ugyanakkor a tettek embere” – mondta róla lánya, Marina von Neumann-Whitman, aki nemcsak saját gondolatokkal, de a családi archívumból fennmaradt fotókkal is segítette a könyv megvalósulását.

Az Idézhető Neumann János nemcsak egy Neumann-breviárium, a kötetben megszólalnak a kortársak, mint Wigner Jenő és Teller Ede – és a szerkesztők által exkluzívan megszólított követők, a már elhunyt John Conwaytől és Benoit Mandelbrottól kezdve kortársainkig, Lax Péterig és a Nobel-díjas Dan Shechtmanig.

A kötet szerzői:

A könyvet a tudománytörténet által elkötelezett kutatók jegyzik: Hargittai István akadémikus, fizikai kémikus professzor, a fia Hargittai Balázs pedig a Saint Francis Egyetem (Pennsylvania) kémiaprofesszora. Ismert tudósokként eljutottak a nemzetközi tudományos elit tekintélyeihez, akiket személyesen szólítottak meg, hogy mondják el véleményüket, gondolataikat Neumann Jánosról. A Hargittai-család már több élvezetes és tartalmas tudománytörténeti kötetben bizonyított, tudásukra újabb kitűnő példa nemcsak az idézetek válogatása, de a kötethez írt Neumann-életrajz is.

Címke