Neumann a PM Fórumon

Neumann János korában hol tartott a projektmenedzsment?

A hazai projektmenedzsment szakma legnagyobb hagyománnyal rendelkező PM Fórum konferenciájára jubileumi 25. alkalommal került sor 2023. április 13-án.

Az utóbbi időben tematikus Fórum idén központi témaként a menedzseri karrier jellemzőit, a szükséges kompetenciák megszerzésének, megteremtésének, megtartásának kritikus kérdéseit, lehetőségeit vizsgálta, segítséget kívánva nyújtani a projektmenedzseri karrier építéshez több iparági és vállalati környezeti szempont vonatkozásában. Az interaktivitást, a szempontok ütköztetését lehetővé téve kerekasztalban is megvitatásra kerültek a projektmenedzsment karrierút építésének és folyamatos gondozásának gyakorlati kérdései, tapasztalatai.

A konferencia szervező bizottságának társelnöke Szalay Imre, az NJSZT ügyvezetője.

Neumann a PM Fórumon

Mivel kezdetektől résztvesz a Fórum megrendezésében előadásban foglalta össze a 25 esztendőről az emlékeket. A Neumann emlékévben nem maradhatott a N120 esemény sorozatra való felhívás sem, s pár gondolat arról, hogy Neumann János korában hol tartott a projektmenedzsment.

Neumann és a projekt módszertan kapcsolatára három elem került említésre.

  • A Manhattan-projekt, ami egy tipikus K+F projekt, a kora tudósai irányította projektek leghíresebbike, melyben Neumann is dolgozott. Az ilyen projektek jellemzője, hogy nem minden része válik megvalósíthatóvá, a tudományban lehetnek holtágak, nem termőre forduló kísérletek. Itt Neumann a hidrogén helyett a plutónium alkalmazásával talált gyorsítási megoldást a bomba megvalósítására.
  • Neumann a számítógépek gyakorlati alkalmazásának is úttörője és szószólója volt. Egy fontos közgazdasági és projektmenedzsment módszer, a kritikus út módszere számításait (CPM) 1957-ben a UNIVAC-1 gépen végezték. Ez volt a CPM és a közgazdasági alkalmazások komputeres premierje.
  • Minden projektmenedzser a vizsgára készülve megtanulja munka várható pénzbeli értékének (expected monetary value) számítási módját, s ez a neumanni játékelméletben bevezetett módszeren alapszik.

Galéria

Címke