SzaFARi, jubileumok jegyében

A #neumann120 eseménysorozathoz kapcsolódott a 25 éves Fuzzy Társaság

A negyedszázados jubileumát ünneplő szakosztályunk profi szervezéssel és jól átgondolt, értékes tudományos programmal bizonyította, hogy olyan konferenciaélményt tud nyújtani, amely a fiatal kutatóknak és a nemzetközi tudományos életbe bekapcsolódni vágyóknak is hasznos, de akár egy szélesebb közönség számára is érdekes lehet. Az esemény természetes módon kapcsolódott a matematikai zseni, Neumann János jubileumi ünnepléséhez is - a Bánki épületében, ahol minden arról tanúskodik, hogy a gépészeti tudás ma már a matematikai, informatikai ismeretekkel ötvöződik.

SzaFARi 2023 - résztvevők
A SzaFARi résztvevői

Meggyőző prezentációk mutatták be, hogy mérhetetlennek tűnő adatállományok számszerűsítésében és számokkal nehezen megfogható problémák modellezésében mennyire hasznos a fuzzy mérnöki rendszerszemlélet, logika - a felsőoktatás hallgatószámainak idősorelemzéssel történő prognózisától kezdve a hallókészülékek kiválasztásának támogatásáig - tehát többféle társadalmi szintet, igényt kielégítve.

Laufer Edit szakosztályvezető beszámolóját közöljük:

2023. június 6-án immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakosztályaként működő Magyar Fuzzy Társaság és a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetének közös szervezésében a Szimpózium a Fuzzy Alapú Mérnöki Rendszerekről (SzaFARi) nevet viselő rendezvény. Az idei évben a támogatók köre a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya Gépszerkezettani Tudományos Bizottságán belül működő Mechatronikai Albizottsággal bővült. A konferencia elsődleges célja a BSc, MSc képzésben résztvevő hallgatók tehetséggondozása, tudományos életbe történő bekapcsolódásának támogatása.

Az idei rendezvény különlegessége, hogy Neumann János születésének 120., a Magyar Fuzzy Társaság megalakulásának pedig 25. évfordulóját ünnepeljük. Ennek tiszteletére ünnepi megnyitóval készültünk, ahol Képes Gábor, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság marketingigazgatója tartott izgalmas plenáris előadást Neumann János életéről és munkásságáról.

Képes Gábor előadása
Képes Gábor előadása Neumann Jánosról

A szervezésbe ismét bekapcsolódott a montenegrói Donja Gorica Egyetem és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola. A külföldi résztvevőkre tekintettel a konferencia hibrid formában zajlott, a hazai résztvevők személyesen, a külföldi hallgatók online formában mutatták be munkájukat.

A magyar és az angol nyelvű szekciókat plenáris előadásokkal indítottuk: Dr. Hanka László: Előrejelzések készítése Fuzzy alapú idősorelemzés alapján, valamint Prof. Dr. Zlatko Čović: Usage of Fuzzy Logic and Machine Learning in Web Development.

Hankai László előadása
Dr. Hanka László előadása

Ezután összesen 17 hallgatói előadás hangzott el magyar, illetve angol nyelven.

A résztvevő hallgatók fuzzy következtetési rendszerekhez, illetve annak rokonterületeihez kapcsolódó kutatásaikat mutatták be. A témák sokszínűsége is jól mutatja a számítási intelligencia alapú megoldások széleskörű alkalmazhatóságát. Az autonóm járművek, közlekedésbiztonság, vezérlési feladatok, kockázatértékelés, valamint orvosi alkalmazás egyaránt megjelent a kutatásokban.

A szekciók legjobb előadói a záró ceremónián oklevelet vehettek át az alábbi munkáikért:

Sara Medović: Mathematical models of tumor growth

Hamid Ali Hama Salih: Fuzzy Reliability Block Diagram

Mogyorósi Péter: Közúti útszakaszok kockázatának fuzzy alapú becslése

Mogyorósi Péter köszöntése
Mogyorósi Péter átvette az oklevelét Laufer Edittől

Az eseményt a Bánki Kar pneumobil csapatának bemutatója zárta, ahol az érdeklődők a járművek működéséről, a csapat tevékenységéről hallhattak előadást, majd működés közben is megtekinthették az egyik pneumobilt.

Pneumobil bemutató
A pneumobil bemutatása

Bízunk abban, hogy a külföldi egyetemekkel a együttműködést a továbbiakban is folytatni tudjuk a SzaFARi konferencia szervezésében és azon túl is.

A kapcsolódó publikációk a Bánki Kar folyóiratában, a Bánki Közleményekben jelennek majd meg.

A konferencia magyar weblapja: http://www.banki.hu/mei/SzaFARi/2023/index.html

A konferencia angol weblapja: http://www.banki.hu/mei/SzaFARi/2023/en/index.html

Dr. habil Laufer Edit