Sok pontot érünk! ICDL és a felvételi

Az informatikai szakmát és a digitális kultúra elkötelezettjeit 55 éve összefogó tudományos közösség, a Neumann Társaság egy olyan ajánlást tett, amely a felsőoktatást és a felvételizőket is segíti. Ennek jelentőségét az a kormányzati szándék adja, hogy a felsőoktatási intézmények dönthetnek a 400 felvételi pontszám feletti plusz 100 pont beszámításáról, s ezt már tudják definiálni.

ICDL

A digitális készségek ma már a tanulás és a munka világában is nélkülözhetetlenek. Az Európai Unió digitális menetrendjének célkitűzései közé tartozik a digitális készségfejlesztés, a szakemberek digitális tudásszínvonalának növelése. A Digital Economy and Society Index 2022-es mutatói szerint hazánk a 22. a 27 uniós ország közül, míg az emberi tényezőt, a digitális kompetenciát tekintve a 23.

Erős a kormányzati szándék ennek javítására; számos kezdeményezés is indult erre, eddig nem áttörő eredménnyel, hiszen az említett helyezések a DESI mérésekben az évek során lényegében változatlanok. A felsőoktatási intézmények, mint a tudás intézményei, fontos iránymutatók lehetnek példájukkal, hatásukkal az ifjúságra, képzési irányokra, hangsúlyokra: így a digitális kompetencia, mint elvárás megfogalmazására a felvételinél. Ez hatással lehet szélesebb körben az országra is.

A digitális kompetenciák nemcsak a szakirányú képzésben elengedhetetlenek, hanem megfelelő színvonalú digitális tudás szükséges a tanári pályától kezdve, az orvostudományon, közgazdaságtanon, a mérnökképzésen át, egészen a művészeti tanulmányokig, hogy csak néhányat említsünk. Úgy gondoljuk, hogy ez az extra 100 pont alkalmas lehet ilyen iránymutatások kialakítására, a nem szakirányú kompetenciák iránti elvárás megfogalmazására. Tágabb körben: a kormányzat és a média is felhívhatja a figyelmet, hogy ezen a téren is van fejlődési lehetőség.

Azért is gondoljuk, hogy ez megfontolásra érdemes, mert ennek mérésére használhatók jól bevett rendszerek.

A digitális alaptudás mérésének objektív eszköze a megszerzett ICDL minősítés.

Az ICDL – The Digital Skills Standard (ICDL - https://icdl.org/about-us/) tanúsítványa az alapvető digitális kompetenciákban való jártasságot igazolja. Az ICDL tanúsítvány a világ 100 országában elfogadott minősítés.

Magyarországon eddig már több mint félmillióan szerezték meg a digitális készségek meglétét igazoló minősítést. A tanúsítványt szerzettek között a legnagyobb arányban a középiskolások vannak jelen, akik ily módon a felsőoktatási intézményekbe való bejutásnál érvényt szerezhetnek a megszerzett többlettudásuknak is. A minősítést országszerte 100+ oktató-vizsgáztató központunkban és nemzetközileg széleskörben használt automatikus vizsgáztató rendszerünkkel lehet megszerezni.

Az ICDL követelményrendszere az EU által igazoltan megfelel a DigComp-nak, amely az Európai Unió által elfogadott és ajánlott egységes digitális kompetencia-keretrendszer, melyet hazánk is elfogadott és DigKomp néven implementált is. Ezt az is bizonyítja, hogy számos országban (a közelünkben például Romániában és Olaszországban) az ICDL az érettégi része. Hazánkban is van arra példa, hogy egyetemi kreditet jelent a megszerzett ICDL tanúsítvány.

Eddig alapvetően a nem szakirányú képzésekről szóltunk, de a szakirányú képzésekben is felmerülhet egy ilyen extra tudás pluszpontokkal való honorálása. Az elmúlt években az ICDL-nek többszintűvé vált a minősítési rendszere, a kezdeti alap- és standard minősítések mellett megjelent a professzionális szintű tanúsítvány is. Túl az ICDL-en a szakirányú felsőoktatásban az extra pont használható más megszerzett informatikai minősítések elismerésére is, így a különböző programozói, biztonsági, üzemeltetői vagy egy-egy szállító rendszerének professzionális ismeretét igazoló minősítések is részt kaphatnának a kiosztható 100 pontból.

Ezekkel a gondolatokkal javasoljuk a felsőoktatás vezetőinek, döntéshozóinak, hogy a felsőoktatási intézmények a felvételi pontszámokba számítsák be a digitális kompetenciák megfelelő fokának elismerését. Ezt objektív minősítések alapozhatják meg, könnyíthetik a bevezetést. Ezzel a lépéssel hazánk digitális kultúrájának emelése irányába is páratlan szívóhatással lehetnének a felsőoktatás szereplői.

Készséggel állunk rendelkezésre konzultációra, akár a részletek kidolgozására tett javaslattal.

Szerencsére máris egyre több felsőoktatási intézményben jelent extrapontot az ICDL, azaz a nemzetközi számítógép-használó jogosítvány megléte, hiszen a digitális kompetenciák megfelelő szintje már nem csak informatikai területen elengedhetetlen. Ezt ismerték fel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az Óbudai Egyetem vezetői,  akik elfogadták a Neumann Társaság ajánlását – és 2024-től figyelembe veszik a 400 felvételi pontszám feletti 100 pont beszámításánál az ICDL-t.

Címke