ICDL és digitális intelligencia

2023. szeptember 21-én került sor az ICDL vizsgaközpontok tanévnyitó fórumára

Ahogyan már az előző években is, most is ősszel tartottuk az ICDL aktualitásairól, a tervekről szóló és ugyanakkor a digitális kompetenciákra való kitekintést is tartalmazó online tájékoztatót. A fórumra szóló meghívóval együtt küldtük ki azt a néhány kérdésből álló kérdőívet, amelyben többek között arra kérdeztünk rá: várhatóan növekedni fog-e az ICDL program iránt érdeklődők száma? A válaszok alapján a mérleg serpenyője ugyan nem billent el egyik irányba sem, ugyanakkor abban a többség egyetértett, hogy az egyetemi plusz pontszámokba való beszámíthatóság egyértelműen növelni fogja az ICDL programba regisztrálók és vizsgázók számát, főként a gimnáziumokban tanuló diákok körében.   

A kérdőíves válaszok eredményeinek ismertetésén kívül Rákosi Szilvia, az ICDL Iroda főmunkatársa előadásában az aktuális nemzetközi és statisztikai adatokról, a magyar ICDL vizsgarendszer működéséről beszélt. Kiemelte a vizsgaközpontok honlapjainak fontosságát, minthogy azok hiteles információforrásként szolgálhatnak, és erősíthetik az ICDL brandjét is.

Meghirdetésre került a fórumon az ICDL őszi regisztrációs díj akció: a jelenlegi (egységesen mindenki számára) 10 000 Ft-os regisztrációs díj az akció ideje alatt, vagyis egy hónapon keresztül 9000 Ft lesz. Az akció ideje október 1-től 31-ig tart.

Az ICDL automatikus vizsgaszoftver, a Sophia rendszer 2020 végi bevezetése óta eltelt időben már több mint 67.000 vizsgát tartottunk és mindössze alig 250 esetben történt technikai jellegű probléma, ami azt jelenti, hogy a Sophia lényegében zökkenőmentesen működik, tudhattuk meg Thomas Geretschläger rövid tájékoztatójából.

ICDL

A Sophiában a legközelebbi fejlesztés az Advanced modul magyar nyelven való elérhetősége lesz, vagyis várhatóan ez év októberétől már nemcsak manuálisan, hanem automatikusan is lehet négy (Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Prezentáció, Adatbázis-kezelés) Advanced modulból vizsgát tenni. Ennek az a jelentősége, hogy az eddigiekben csupán néhány vizsgaközpont szerezte meg az Advanced modulok vizsgáztatási jogosultságát, így viszont a jelentkezők bármelyik vizsgaközpontnál vizsgázhatnak ezekből a modulokból is.

A megújult ICDL elektronikus hitelesítés, elektronikus aláírás tananyagot a kötet szerzője, Erdősi Péter Máté ismertette. A modul bevezetése óta eltelt időszak alatt a tankönyvet, amelynek jelenlegi megjelenését a MELASZ (Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség), valamint az Időérték Kft. támogatta, a technikai újdonságok megjelenése miatt már többször is át kellett dolgozni, ez utóbbi változat már az eSzemélyi mobilapplikáció tudnivalóit is tartalmazza.

ICDL

A mobilapplikáció megjelenése jelentősen megkönnyíti az ICDL modulvizsgát is, bár, mint ahogyan arról a Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum informatika tanára, Takács Andrásné beszámolt: az eSzemélyihez az eAláírás funkciót a kormányablakban külön kell igényelni. Vagyis az ügyintézés még egy kissé komplikált, ezért a modulvizsgákon még elsősorban az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) használatát szorgalmazza. Mint megjegyezte, a gyerekek az elektronikus ügyintézés csínját-bínját elsajátítva olyan tudásra tesznek szert, amellyel nemcsak hogy jobban eligazodnak majd a digitális világban, hanem még a nagyszülőknek is ők tudnak majd segíteni az ügyeik intézésében. 

Szalay Imre, a Neumann Társaság igazgatója és egyben az ICDL program hazai vezetője elmondta: az elkövetkező időszakban több DIMOP Plusz pályázati konstrukcióban is fő célkitűzésként jelölték meg az állampolgárok, a tanárok és a közszolgáltatásban dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztését, amely az Európai Digitális Iránytű szakpolitikai programhoz kapcsolódik. Az előadó kifejtette: az IQ az általános problémamegoldó képességet méri, az EQ - az érzelmi intelligenciát, de ezeken kívül ma már számos egyéb „típusú” intelligenciát is megkülönböztetnek, többek között a digitális intelligencia meghatározása is kialakult már.

DQ

Ennek mérése többek között arra irányul, hogy az egyén mennyire képes eligazodni a különböző források között, képes-e felmérni, melyik a hiteles, és melyik a hamis forrás (fake-news), felismeri-e az adathalász tartalmakat, vagyis a DQ azt veszi számba, melyek azok a készségek, amelyek a digitális világban való sikeres élethez szükségesek.

ICDL

Az igazgató szerint a sokféle lehetőség, a körülmények most adottak ahhoz, hogy az ICDL program, a digitális kompetenciák fejlesztése pozitív lendületet kapjon.

Címke