Az ICDL vizsgaközpontok online minőségellenőrzése

Az ICDL vizsgaközpontok minőségellenőrzése áthelyeződött az online térbe. A Covid járvány megváltoztatta a minőségellenőrzések módját, ugyanis a korábbi, helyszíni, fizikai jelenléttel zajló ellenőrzéseket felváltotta a távolról, de az online térben mégis személyesen történő „látogatás”. Az eddigi tapasztalatok szerint a vizsgaközpontok számára is kedvező változás minden tekintetben megfelel a kapcsolattartás és a minőségi kritériumok vizsgálata céljának. Egyébként a Nemzetközi ICDL Alapítvány, amely négyévente maga is ellenőrzi a nemzeti ICDL Irodák működését, szintén már jó néhány éve a „távolból” végzi a rendszeres auditokat.

Az ICDL vizsgaközpontok online minőségellenőrzése

Ebben az évben már közel húsz vizsgaközponttal tartottuk meg az ICDL szabályzatban is előírt ellenőrzéseket, és az év végéig még további tíz intézmény vizsgálatát tervezzük.

Az átlagosan egy órát tartó online vizsgálatot adategyeztetés, a vizsgaközpontok által a helyszínről megküldött fotók (vizsgaterem, logók elhelyezése), és a honlap vizsgálata előzi meg. Az online beszélgetés során a vizsgaközpont vezetői a működés folyamatairól számolnak be. Az intézmények működése sok esetben eltérő, attól függően is, hogy az adott vizsgaközpont esetlegesen egy felnőttképző magáncég, vagy pedig valamelyik tankerülethez, szakképzési centrumhoz, vagy éppenséggel egyházhoz tartozik, és hogy azokhoz milyen viszony fűzi őket. Az mindenesetre mindegyik központról elmondható, hogy a vezetőség és a szaktanárok elkötelezettsége nagymértékben hozzájárul az ICDL vizsgáztatás sikerességéhez.

A Sophia automatikus vizsgáztatás bevezetése óta eltelt időszakban a vizsgaközpontok mindegyike mára már zökkenőmentesen és szívesen használja a rendszert. Előnyök között említették, hogy egyszerű a feladatok nyelvezete, mentesít a feladatjavítás alól, és a vizsgázók rögtön megkapják az eredményt. Igaz, különösen az általános iskolások, sokszor hiányolják, hogy az eredményt témakörönként és csak százalékos arányban ismerhetik meg, a konkrét hibáikat viszont nem. Az online auditokon a vizsgaközpont-vezetők azt is elmondták, hogy amennyiben technikai problémájuk akadt, az ICDL Iroda informatikusai mindig készséggel segítettek.

A vizsgaközpontok szerint egyértelműen motiváló tényező az, hogy bizonyos felsőoktatási intézményeknél a felvételi plusz pontszámokba beleszámít az ICDL minősítés, és bíznak abban, hogy a jövőben tovább bővül majd az ilyen egyetemek, főiskolák száma.

Címke