ICDL Europe Forum

Az október 19-20-án Prágában tartott ICDL Európa vezetői értekezlet idén az országok közötti tapasztalatátadást tűzte ki céljául. Szalay Imre összegző gondolatait az alábbi írás foglalja össze.

1A helyszíni aktív csoportmegbeszéléseken az előzetes felmérés során beérkezett témafelvetéseket vitatták meg a résztvevők, két nagyobb témakörben, úgymint: ICDL az iskolákban és ICDL a felnőttképzésben. Minden országban az oktatási intézményekben folyó ICDL-képzés és vizsga jelenti az aktivitás túlnyomó részét. A felnőttoktatás terén fontos tanulság számunkra, hogy sok ICDL-tagországban a munkaügyi központokkal való megegyezés keretében a munkanélküliek vagy a digitális tudásban fejlesztésre szorulók vesznek részt az ICDL oktatási programokban.

Tehát: fókuszban az iskolák.

Az iskolák jelentik a legfontosabb piacot valamennyi országban. S az is egy megemlítendő mozzanat, hogy a legtöbb helyen az ICDL-re piacként tekintenek.

A résztvevők többségükben a 12 és 18 év közötti korosztályt képviselik ebben a szegmensben, a legtöbb diák 4-7 modult végzett 2 vagy több év alatt. A tanterv változásai és a foglalkoztatáshoz szükséges készségek igénylik a digitális tudást, és mivel a legtöbb helyen az ICDL-t továbbra is minőségi szabványként ismerik el, így a tanúsítás továbbra is értékes, ez jelenti a húzóerőt a terjesztésre. A felkészülésben a Microsoft alkalmazások jelentik a túlnyomórészt, de egyes országokban tért nyernek az iskoláknak szánt Google-alkalmazások.

A nemzeti operátor és a tanárok közötti kapcsolat kulcsfontosságú: a tanárok az ICDL bajnokai és letéteményesei, ebben teljes volt az egyetértés az ICDL-tagországok között.

Irányok és kérdőjelek

Elindult az elmozdulás az e-Learning vagy a vegyes tanulási megközelítések irányába, országonként eltérő arányban. Az ICDL-modulok online tanulási alternatíváinak biztosítása megkönnyíti a „szakértő tanárok” nélküli megvalósítást, és ezáltal vonzóbbá teszi az iskolákat, különösen ott, ahol az erőforrások nyomás alatt állnak, ugyanakkor sok helyen a tanárok érdekeltté tétele miatt nem indultak el az automatizálás irányába.

Néhányan megkérdőjelezték, hogy valóban szükség van-e 25 modulra az iskolák számára, szükség van-e a modulok további bővítésére, vagy egy 15 modulból álló szerényebb kínálat is elegendő rugalmasságot biztosít az iskolai követelményeknek való megfeleléshez.

A digitális állampolgárság eszméjének terjedésével olyan modul iránt lenne igény, mely az információs műveltség, az intelligens digitális és az online együttműködés elemeinek kombinációja – melyet a 13-14 éves diákok számára alakítottak ki, de ez lehet az alapja a felnőttek számára szánt digitális írástudás elérését nyújtó tananyagnak is.

Összefoglalva a tanulságokat:

  • Az ICDL jelenlegi modulkínálatában elegendő a választék és a rugalmasság, nincs mindegyikre szükségük az iskoláknak.
  • Várhatók a Microsofton kívüli tanulási és minősítési lehetőségek is, például a Google-alkalmazásokkal való képzésre, vizsgákra.
  • Az e-Learning alapvető fontosságú ahhoz, hogy csökkentsük a függést a tanításhoz szükséges készségekkel rendelkező tanároktól.

2

Képek: a részvevők szokásos képe az összejövetel végén, és nem szokásos kép a munkáról a meeting alatt.

Címke